Läs senare

Att äldre halkar efter lägger sordin på stämningen

DebattDet stämmer inte att höga löner för yngre och flyttbenägna lärare skulle dra med sig alla andra. Det är dags att höja lönerna även för oss äldre och trogna. Det är en arbetsmiljöfråga, skriver läraren Lena Tunhede.

02 mar 2018

Om debattören

Lena Tunhede

Lärare

Skövde

 

Jag skrev ett inlägg 2016 angående de trogna lärarna med många tjänsteår i Skövde kommun och deras låga löneutveckling. Jag nämnde där att löneutvecklingen för nyss utbildade lärare med få tjänsteår var hög vid nyanställning och att Skövdelärare som efter att ha bytt kommun och återvänt till hemkommunen fått en kraftig höjning av lönen.

Fackförbunden säger att det är bra att man får upp lönerna för de yngre och att det hjälper alla, även de äldre och trogna, men det stämmer inte.

Illustration: Colourbox

Nu visar det sig nämligen att nästan inget har hänt för de trogna, äldre och kompetenta lärarna som stannat kvar i Skövde sedan mitt förra inlägg. Fortfarande får man höra att det är marknaden som styr och att det inte finns något att göra åt det. Det är oacceptabelt.

När Lärarlönelyftet kom  fick jag del av det efter lång tjänstgöringstid. Det kändes ju bra även om det var lite sent i min lärarkarriär. Men det är flera av de trogna äldre pedagogerna inom olika yrkesroller som inte fått ta del av lyftet. Och det känns varken bra för dem eller för dem som har fått högre lön.

Fortfarande får man höra att det är marknaden som styr och att det inte finns något att göra åt det. Det är oacceptabelt.

Men det som jag reagerar särskilt starkt på är att en lärare med färsk examen som nyanställd i kommunen kan få 33 000 kronor i månadslön. Jag fick arbeta i 42 år, nästan hela min yrkestid, för att komma till den lönenivån. Läste ni meningen? Man tror inte det är sant!

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Att de äldre halkar efter lägger sordin och besvikelse på arbetet i skolan. Jag har hört många som är ledsna, ifrågasätter sin arbetsinsats och undrar vad de gör för fel. Faran är att de lärarna kan tröttna.

Nu gör jag bokslut och går i pension efter 45 år i yrket, 67 år gammal.

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval och bär med mig många fina minnen från tiden i skolans värld. Det enda jag är besviken på är just löneutvecklingen. Uppskattningen och lönesättningen för de äldre och erfarna lärarna måste höjas kraftigt. Här är något att ta tag i för kommunpolitikerna. Höjda löner för oss äldre och trogna lärare leder också till en bättre arbetsmiljö ska ni veta!

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: