Läs senare

»Att sätta betyg vore tjänstefel«

Sonja Stranne är ensam legitimerad lärare i årskurs 4 på sin skola. Hon
vägrar sätta betyg på elever hon inte själv får följa.

17 feb 2016
»Att sätta betyg vore tjänstefel«
Sonja Stranne menar att det är helt orimligt att hon som enda legitimerade lärare i årskurs 4 ska sätta betyg för elever hon inte kunnat följa och i ämnen hon inte undervisar i. Därför kommer hon att vägra. Foto: Hans-Peter Bloom

Sonja Stranne har inga planer på att bistå rektorn, som inte får skriva under olegitimerade lärares betyg.

— Man kan inte beordra mig att gå in och sätta betyg på elever som jag inte har kunnat följa, även om jag är legitimerad lärare. Utifrån mina yrkesetiska principer kommer jag säga nej. Det vore tjänstefel av mig att sätta de betygen, säger hon.

Nu kräver Sonja Stranne att Ronneby kommun tar itu med bristen på legitimerade lärare. Hon är ensam legitimerad lärare i årskurs fyra på Hobyskolan i Bräkne-Hoby, en F-6-skola med cirka 220 elever och knappt 40 förskolebarn.

Hon jobbar halvtid och har två kolleger i årskursen som inte är legitimerade. Trots att det ännu inte är aktuellt att betygsätta barnen är hon djupt bekymrad över att det inte finns någon plan för hur problemet ska lösas.

— Vi måste diskutera detta för jag kan ju inte sätta betyg i alla ämnen när jag inte är här och undervisar i alla ämnen. Det finns ingen rimlighet i detta, säger Sonja Stranne som själv är behörig i matte, svenska och SO.

Hon ser sin egen situation som mått på hur Ronneby kommun förberett sig för att klara konsekvenserna av legitimationsreformen.

— Man har inte tagit itu med det här. Vi kommer kräva lösningar på hur vi ska göra med betygsättningen. Kommunen måste försöka locka hit legitimerade lärare. Med rätt förutsättningar kan det gå, men då behövs bra arbetsmiljö och högre lön.

Sonja Stranne och Lärarförbundets lokalavdelning tycker att det vore bra om lärarna kunde avlastas med olika kringuppgifter, men ser i stället att kommunen drar ner på vaktmästartjänsterna. Ett annat illavarslande tecken är att rektorerna får mer administrativa uppgifter och mindre tid för att leda lärarna pedagogiskt.

Men hon märker samtidigt att de lokala politikerna börjar förstå att läget är allvarligt.

— Nu använder de ibland samma ord som vi lärare. De ser att legitimerade lärare sticker till andra kommuner, komvux och SFI och att det saknas legitimerade som kan sätta betyg på till exempel högstadiet. Nu inser de att de måste göra något, lönen måste upp och undervisningstiden ner, säger Sonja Stranne.

Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg (M) framhåller att nämnden vid sitt senaste sammanträde klubbade en rekryteringsplan med fokus på att öka andelen legitimerade lärare.

— Vi har en särskild utmaning i att få fram flera legitimerade lärare som kan sätta betyg i de mindre skolorna, säger han.

Antalet elever i Ronneby har ökat stort på senare tid, till stor del som en följd av att kommunen tagit emot många flyktingar. För att minska trycket på skolorna i centrala Ronneby bussas en hel del av de nyanlända barnen till mindre skolor på landsbygden – bland dem ett 40-tal till Hobyskolan. Det förstärker behovet av lärare till de mindre skolorna och innebär samtidigt en garanti för skolornas fortlevnad.

— Vi är inte i ett läge där vi överhuvudtaget resonerar om att stänga någon skola, säger Lennarth Förberg.

Han delar uppfattningen att lärarna behöver avlastning och menar att kommunen bidrar till det genom att skapa tillfälliga jobb som till exempel lärarassistent. Jobben finansieras med de statsbidrag kommunen får för att täcka ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet. Men han hade hellre sett en mer långsiktig statlig satsning som gjort det möjligt att fastanställa lärare.

— Kommunen kan inte anställa lärare tills vidare och sedan riskera att behöva säga upp dem redan 2017, säger Lennarth Förberg.

ur Lärarförbundets Magasin