Läs senare

Åtta av tio skolledare har svårare att rekrytera

80 procent av rektorerna och förskolecheferna har det senaste året fått det svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Det visar en undersökning som Lärarförbundet har gjort.

12 okt 2015

Drygt hälften, 52 procent, av skolledarna har på grund av rekryteringsproblemen fått anställa obehörig eller icke legitimerad personal. 

– En risk med fler obehöriga lärare är att ännu större press läggs på de andra lärarna. Dessutom har eleverna rätt till sina behöriga lärare, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bara 10 procent av skolledarna svarar att de inför höstterminens rekryteringar inte har märkt av någon ökad brist på lärare jämfört med året innan. För 10 procent av skolledarna har det inte varit aktuellt att rekrytera.
 

Lärarförbundet har ställt frågorna i undersökningen till 1.389 skolledare. Svarsfrekvensen var 81 procent.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: