Läs senare

Avskedad fick rätt i AD

27 apr 2010

En synpedagog — medlem i Lärarförbundet — avskedades anklagad för en rad förseelser. Nu ogiltigförklarar Arbetsdomstolen (AD) beslutet.
    Arbetsgivaren påstod bland annat att den anställde använt arbetsplatsens dator för privat bruk. Han är också anklagad för sexuella trakasserier mot en vuxen person som sökt hans professionella hjälp.  
    I sin dom finner AD att ingen av de punkter som arbetsgivaren anför utan vidare kan läggas till grund för ett avskedande. Bland annat påpekar domstolen att arbetsgivaren inte upplyst om att privat användning av datorn kunde innebära risk för avsked. Anklagelsen om sexuella trakasserier är inte styrkt, enligt AD.
    Den anställde som biträtts av lärarförbundets jurister, tilldöms skadestånd på 125 000 kronor för kränkning. AD ogiltigförklarar också arbetsgivarens beslut att avskeda honom.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin