Läs senare

Avtalet med SKL förlängs tills vidare

AvtalsrörelsenFack och arbetsgivare inom det kommunala avtalsområdet för skolan har kommit överens om att förlänga det nuvarande avtalet fram till dess att ett nytt blir klart.

29 mar 2018

Förhandlingar om ett nytt avtal pågår mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta och Lärarnas samverkansråd, det vill säga Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Det nuvarande avtalet löper ut den sista mars men ”parterna har gemensamt beslutat om att förhandla vidare”, skriver SKL i ett pressmeddelande.

Det gamla avtalet fortsätter att gälla under förlängningen, som enligt Lärarförbundet gäller tills vidare, tills antingen ett avtal kan slutas eller tills att förlängningen sägs upp av någon av parterna. Det ska i så fall ske med 14 dagars framförhållning.

Fortsatta förhandlingar finns inbokade de första veckorna i april, uppger förbundet.

Avtalet berör cirka 200 000 anställda.

ur Lärarförbundets Magasin