Läs senare

Bara 8 procent av lärarna hinner med hela sitt uppdrag

Arbetsmiljö38 procent av lärarna uppger i en ny rapport att de inte hinner med sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid. Bara 8 procent gör det fullt ut. Det visar en ny rapport från Lärarförbundet.
Samtidigt är yrkesgruppen kraftigt överrepresenterad när det gäller sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar.

 

I undersökningen svarar 8 procent av lärararna att de hinner med hela sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid. Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är 33 procent.

38 procent av lärarna att de inte hinner med stora delar av sitt uppdrag jämfört med 15 procent bland övriga högskoleutbildade yrkesgrupper som svarat.

Rapporten är gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet.

– Lärare vittnar om hur dåligt man mår, hur mycket de lägger på egna axlar och trollar med knäna. Man jobbar på fritiden och försöker kompensera men till slut blir det för mycket, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till TT.

Andelen som uppger att de inte har några problem att hinna med hela sitt uppdrag varierar mellan olika lärargrupper. Lägst är den bland fritidspedagoger/lärare i fritidshem, där bara 4 procent anger att de hinner detta. Andelen är högst bland skolledare, ca 12 procent, men det är också den grupp där störst andel uppger att de inte hinner med stora delar av uppdraget (se graf här ovan).

I rapporten redovisas visas även statistik från Försäkringskassan när det gäller sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar, även där ligger lärargrupper högt med stora regionala skillnader.

Marina Blanco Lemos. Foto: Lärarförbundet

För Marina Blanco Lemos kommer inget av detta som någon nyhet. Som nyutexaminerad lärare blev hon själv sjukskriven på grund av arbetsbelastningen.

– Jag var på en väl fungerande skola, poängterar hon men hade inte lärt mig att säga nej och hantera det övermäktiga uppdraget med undervisning, föräldrakontakt och elevärenden. Du arbetar med barn och ungdomar som du känner en skyldighet gentemot samtidigt som du inte har tillräckliga förutsättningar för att klara av uppdraget.

Hon undervisar nu som lärare i spanska och engelska vid en gymnasieskola i Nacka utanför Stockholm och har under sina år inom yrket sett kollegor som tvingats gå ned i arbetstid.

– De betalar själva rent ekonomiskt för att hålla sig friska då de inte skulle må bra av en heltid, berättar hon.

På åtgärdslistan vill nu Johanna Jaara Åstrand och förbundet se flera administrativa lärarassistenter och socialpedagoger inom skolan samt att onödiga administrativa arbetsuppgifter tas bort från lärare och skolledares ansvar.

Men med rådande lärarbrist, är det inte en utopi att locka behörig personal till ännu fler yrken inom skolan?

– När det gäller administrativa lärarassistenter är det en yrkesgrupp som nästan inte har funnits. Det finns många människor som behöver jobb och med glädje skulle vilja befinna sig i en skolmiljö, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Vi har också en situation med nästan 40 000 legitimerade lärare som i dag jobbar i andra branscher. När vi frågar är 6 av 10 beredda att komma tillbaka om arbetsbelastningen är mindre.

För Marina Blanco Lemos har de egna erfarenheterna gjort att hon nu är noggrann med hur hon disponerar sin tid.

– Det är en kamp varje dag, även på helgerna att kunna stänga av. Jag jobbar mycket med att ska jag vara kvar inom yrket måste jag kunna hantera detta.

Hur nära har du varit att sluta som lärare?

– Jag har nog tänkt tanken en gång varje läsår sedan 2005 men i grunden är det kontakten med eleverna som håller mig kvar. Någonstans är det väl ett kall ändå när man känner så här.

ur Lärarförbundets Magasin