Läs senare

Bara behöriga föreslås få gå med i förbundet

MedlemsskapLärarförbundet ska bli ett professionsförbund. Obehöriga lärare får inte bli medlemmar framöver. Det föreslår förbunds­styrelsen.

av Enikö Koch
19 jan 2018
19 jan 2018

Enligt Lärarförbundets styrelse är det ett självklart steg att gå från ett ”fackligt yrkesförbund” till ett ”professionsförbund” där bara behöriga kan bli medlemmar.

— Lärare har hela tiden velat hålla professionsfrågor högt, men nu kommer vi få ännu mer gehör för det och tyngd bakom våra argument, säger Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag om att ändra stadgarna går nu ut på remiss till avdelningarna. Frågan avgörs sedan på kongressen i höst.

Professionens olika ­delar

Modellen används av ­lärarfacken i de yrkesetiska ­diskussionerna.

I dag kan alla som arbetar som lärare bli medlemmar i Lärarförbundet. Enligt förslaget ska Lärarförbundet i framtiden enbart organisera l­ärarstuderande och utbildade lärare från förskola till högskola, samt skolledare och studie- och yrkesvägledare.

— Det är en konsekvens av att vi är ett professionsförbund. Vi vill binda samman den skola vi vill skapa med vilka vi är. Det är utbildningen som legitimerar vårt yrkesansvar.

Av dagens medlemmar kommer cirka 15 000 inte att uppfylla de framtida medlemskraven, men de får vara kvar i förbundet.

— Det bästa för alla är att de är kvar, och med hjälp av Lärarförbundet kräver att få fullfölja sin utbildning, säger Maria Rönn.

Genom förslaget öppnas dörren för något annat fackförbund att organisera obehöriga lärare – ett fackförbund som inte har erfarenhet av lärarfrågor.

Vad ser ni för risker med det?

— Jag bedömer inte den risken som stor. Om Lärarförbundet, det starka professionsförbundet, tar tydlig ställning i professionens frågor, i avtalsrörelser eller i andra sammanhang, så kommer det att väga tungt även framöver, säger Maria Rönn.

Inom överskådlig framtid kommer många obehöriga att arbeta som lärare. Tappar ni inte möjligheten att få nya medlemmar?

— Vi ser ju det här som en möjlighet att vinna medlemmar. Den här förändringen gör oss mer relevanta i framtiden.

Om Lärarförbundet blir ett professionsförbund, kan yrkes- och villkorsfrågor som lön och arbetsmiljö hamna i skymundan?

— Tvärtom. De är så intimt förknippade med varandra att det inte går att göra det ena utan det andra. Om inte förutsättningarna finns för att göra ett gott arbete, kan lärare inte vara lärare.

Vilka är då de viktigaste professionsfrågorna?

— Att vi får tid för läraruppdraget, att lärares bedömning får styra det som sker i klassrummet, och att vi har en lön som matchar vår utbildning och vårt uppdrag. Praktiknära forskning är också en jätteviktig professionsfråga, säger Maria Rönn.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin