Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Bara i Mellerud har pojkarna högre betyg än flickorna

I endast en av landets 290 kommuner har pojkar högre genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet än flickor. Det visar ny statistik.

26 okt 2012

Skillnaden i genomsnittlig betygspoäng mellan flickor och pojkar varierar mellan 0,2 och 4,0 poäng i landets kommuner — räknat på såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. Skillnaderna är mindre på studieförberedande program än på yrkesförberedande.

I Åsele har flickorna i genomsnitt 4 poäng mer än pojkarna. I Dals-Ed är skillnaden minst: 0,2 poäng till flickornas fördel.

Det är bara i en enda kommun — Mellerud — som pojkar har högre genomsnittlig betygspoäng än flickor. Där är skillnaden 0,4 poäng till männens fördel.

I Mellerud har man inte haft någon särskild satsning på pojkar. I grundskolan får flickorna i genomsnitt bättre betyg.

Skillnaden kan bero på en årskullsvariation.

— Vi hade en stark årgång 2011, särskilt på de teoretiska programmen. Pojkarna på teknik- och samhällsprogrammet var väldigt fokuserade på studierna, säger Matti Bertilsson, rektor på Dahlstiernska gymnasiet.

Statistiken är hämtad från SKL:s Öppna jämförelser — gymnasieskola. Att flickor under många år haft ett högre betygsgenomsnitt på gymnasiet än pojkar är känt sedan länge. Men de siffrorna har varit på nationell nivå. Ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar skillnaderna på kommunnivå.

Det är första gången som SKL har med skillnaden mellan flickor och pojkar som indikator när man redovisar den genomsnittliga betygspoängen.

Av rapporten framgår också att flickorna i högre grad fullföljer sina gymnasiestudier och att det är vanligare att flickor upplever stress eller har psykisk ohälsa.

Årets Öppna jämförelser har särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja gymnasieutbildningen. Där konstateras bland annat:

  • att nästan en av fyra elever från de nationella programmen inte slutför gymnasiet inom tre år, vilket är ungefär samma nivå som under de senaste åren.
  • att över hälften av avhoppen sker i årskurs tre.

Danderyd i topp

  • Varje betyg på gymnasiet har ett värde. Högsta värdet (A) är 20. Det lägsta betygssteget för godkänt (E) motsvarar 10 poäng.
  • Genomsnittlig betygspoäng i riket våren 2011 var 14,1 poäng.
  • Danderyd låg 2011 i topp vad gäller genomsnittlig betygspoäng: 16,1 poäng (16,6 för kvinnor, 15,6 för män.)

ur Lärarförbundets Magasin