Ingår i temat
Inför kongressen
Läs senare

Bara nio ombud från friskolorna

»Vi måste anpassa oss till att det finns olika huvudmän«

30 okt 2014

9 mot 237. Så ser förhållandet ut mellan kongressombuden som är privat respektive kommunalt anställda.

— Trots att vi satsat mycket på rekrytering är vi färre från den privata sektorn nu än på kongressen 2010, då vi var 15—16 stycken.

— Det är klart att det är oroande, det här är ju den viktigaste demokratiska arenan, säger Marina Hägg, lärare i matte och NO på fristående grundskolan Hyllie Park i Malmö och ledamot i förbundsstyrelsen.

Räknat i procent är det endast drygt 3 procent av kongressombuden som jobbar i fristående verksamheter. Trots att den gruppen utgör 9 procent av Lärarförbundets medlemskår.

— Det är klart att vi ska ­sträva för en så jämn fördelning som möjligt men det är en stor organisation och då kan det ta tid — det viktiga är att riktningen är rätt, säger Marcus Friberg, lärare i svenska och SO från Helsingborg och en av representanterna från Academedias riksavdelning.
Marcus Friberg, som vid förra kongressen företrädde de kommunalt anställda i Malmö, poängterar att ingen kommer till kongressen med ett bundet mandat.

— Oavsett vem man repre­senterar — förskola eller gymnasium, privat eller kommunal — så står vi lärare inför samma utmaningar och kämpar för samma saker. Jag vill driva frågor om löneutveckling och schysta villkor så att det blir bra för alla lärare, säger han.

Anneli Moilanen Nyrebro, förskollärare på fristående Bambina Montessoriförskola i Malmö, reser till kongressen för första gången. Hon tror att det till viss del handlar om att få i gång ett engagemang för de privata verksamheterna.

— Hittills har det fackliga arbetet mest varit inriktat mot de kommunala verksamheterna men jag tror vi måste anpassa oss efter att det finns olika huvudmän. Det kan handla om att förändra i stadgarna och titta på organisationen, säger hon.

Skolledarna ska få egna ombud

  • I dag består kongressen av 255 ombud fördelade på 237 kommunalt anställda, nio privat anställda, fyra statligt anställda och en anställd inom landstinget. Studerandekommittén har fyra ombud.
  • Från pensionärskommittén kallas två representanter.
  • Skolledarna har för närvarande tre representanter i kongressen. I förslaget till nya stadgar för Lärarförbundet före­slås att Skol­ledarföreningen byter namn till Lärarförbundet Skol­ledare och att de ska utse fyra kongress­ombud.
  • I förslaget till nya stadgar ökar antalet kongress­ombud till 259.
  • Studerandekommittén föreslås byta namn till Lärarförbundet Student.

Alla artiklar i temat Inför kongressen (9)

ur Lärarförbundets Magasin