Läs senare

Bara två av tio har fått högre lön

31 okt 2012

Grafik: Lotta HolmströmLöneutvecklingen för forskande lärare är dyster. Det visar Lärarnas tidnings granskning av den första omgången forskarutbildning för yrkesverksamma lärare.

För 18 procent av de forskande lärarna har lönen påverkats till det sämre.

61 procent svarar att lönen inte har påverkats alls av att de vidareutbildat sig i 2,5 år och tagit en licentiatexamen.

Endast 21 procent uppger att forskarutbildningen bidragit till en mer positiv löneutveckling.

— Det är fullständigt orimligt och mycket kortsiktigt av huvudmännen att inte förmå ge de lärare som kommer med ett viktigt bidrag till skolutveckling en bra löneutveckling, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Flera lärare drar slutsatsen att skolledningen saknar inblick i vad forskning kan bidra med på skolan, och därmed inte värderar lärarnas nya kunskaper tillräckligt högt.

»Skolor är tyvärr inte alltid i första hand kunskapsinstitutioner!« skriver en av dem.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin