Läs senare

Bara vart femte gymnasium erbjuder minoritetsspråk

Endast 6 av 28 granskade huvudmän erbjuder undervisning i nationella minoritetsspråk, vilket de enligt lag är skyldiga att göra. Det visar en rapport från Skolinspektionen.

02 Dec 2013

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat hur väl kommuner och friskolor uppfyller lagkravet på att erbjuda undervisning i dessa språk.

Urvalet är 28 huvudmän från hela Sverige, med sammanlagt ansvar för 187 gymnasieskolor med cirka 65 000 elever.

Resultatet visar att 22 av dessa 28 huvudmän inte uppfyller kravet. Vissa av dem hänvisar dock till en undantagsregel.

– Lagkravet gäller endast under förutsättning att huvudmannen får tag i en lämplig lärare. Det krävs dock inte lärarlegitimation, som i de flesta andra ämnen utan det räcker med att ha en ”lämplig utbildning”, säger Johan Pellberg, projektledare på Skolinspektionen till Lärarnas tidning.

Framgångsfaktorer

Skolinspektionen pekar i rapporten ut några framgångsfaktorer när det gäller undervisning i nationella minoritetsspråk:
 

  • Säkra metoderna för att ta reda på om det finns elever som har rätt till undervisningen.
  • Öka skolpersonalens kunskap om elevers rätt till undervisningen.
  • Se till att eleverna nås av erbjudandet.
  • Se till att informationen som ges vid erbjudandet inte enbart omfattar grundskolan utan även gymnasieskolan samt tydligt klargöra de särskilda förutsättningar som enligt författningarna gäller för i nationella minoritetsspråk.
  • Öka ansträngningarna för att rekrytera lärare med utbildning i minoritetsspråk.
  • Förbättra informationen till eleverna om värdet av undervisningen i det avseendet att det har stor betydelse för elevens utveckling av modersmålet och en kulturell identitet.
Källa: Skolinspektionen

ur Lärarförbundets Magasin