Läs senare

Barn lär snabbt av andra barn

10 dec 2014

Barn som redan är etablerade på förskolan är utmärkta förebilder för nyanlända barn och borde därför få en mer framträdande roll när de nya barnen ska tas emot. Det menar Ellinor Skaremyr i en licentiat­uppsats från Karlstads universitet.

Nyanlända barn kombinerar sitt verbala språk med kroppsspråket. I studien blev det tydligt när ett av de nyanlända barnen skuggade sina kamrater och bara med någon sekunds fördröjning repeterade vad de gjorde och sa.

— Mer erfarna barn visar de nyanlända hur man leker, samspelar, pratar och lär i deras förskola. Det här får konsekvenser för barnens verbala förmåga. Min studie visar att deras deltagande förändras från en fram­trädande kroppslig form till en mer verbal, svensktalande form på bara några månader, säger Ellinor Skaremyr.

Ellinor Skaremyr är förskollärare och deltar i forskarskolan »Ämnesdidaktik i mångfaldens skola«.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin