Läs senare

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

ForskningLängre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

av Niklas Arevik
07 dec 2018
07 dec 2018

En ny översikt gjord av forskare knutna till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har analyserat 26 studier från 12 länder om effekterna av att gå i förskola.

Att gå i förskola ger positiva effekter senare i livet.

Resultatet visar att barn som gått i förskola i snitt har högre utbildningsnivå, i större utsträckning arbetar och har högre lön som vuxna. Det visar också att barn till lågutbildade har störst nytta av förskolan samt att samhällsnyttan med förskola överstiger kostnaden.

– Samlat tyder resultaten på att förskola kan vara en god investering för samhället, givet att kvaliteten är tillräckligt hög, säger Jens Dietrichson, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Däremot påverkas inte barnens kognitiva färdigheter av att gå i förskola, som IQ-nivå eller färdigheter i läsning och matematik. Förskolan har heller ingen påverkan på hälsa eller välbefinnande i vuxen ålder.

De internationella förskolor som ingår i översikten är av samma slag som finns i Sverige, alltså förskolor som riktar sig till barn från alla samhällsgrupper.

Studien (på engelska) kan läsas i sin helhet här.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: