Läs senare

Barnen skolkar i protest mot nedskärningarna

BUDGET 2020Femton tjänster ska bantas från Karl Johansskolan i Göteborg. Nu protesterar föräldrarna genom att hålla sina barn därifrån.

av Emma Olsson
07 jan 2020
07 jan 2020

Rektorn för Karl Johansskolan, Nahid Rezaie, ska spara över fyra miljoner kronor under 2020. Det innebär att fem personer kommer att erbjudas nya tjänster, varav två behöriga lärare som enligt rektorn just nu inte har ansvar för elever. På sikt ska 15 tjänster försvinna.

Nedskärningarna gör att föräldrar ur Karl Johansskolans föräldraförening låter barnen strejka under onsdagen.

– Vi är trötta på att inte få veta något. Det är femton tjänster som ska bort och ingen pratar med oss, kommunicerar, eller informerar någon förrän i sista sekunden. Man har ingen möjlighet att påverka, eller ställa in sig på förändringarna eller förbereda, säger Anna Beskow, ordförande i Karl Johansskolans föräldraförening.

Ett hundratal vårdnadshavare har anmält att de skulle delta i strejken, men Anna Beskow vet inte hur många som faktiskt stannade hemma. Inbjudningarna har gått ut till samtliga föräldrar på skolan. Barn och föräldrar kommer att delta i en timslång manifestation, och sedan tillbringa dagen med workshops om Barnkonventionen.

Anna Beskow.

Lärarna på skolan är bekymrade.

– Det kan finnas en viss oro från personalens sida att det blir en tråkig start på terminen när vissa föräldrar väljer att hålla sina barn från skolan, säger Joacim Wikström, Lärarförbundet Göteborg.

Och att aktionen bryter mot skolplikten kommenterar föräldraföreningens Anna Beskow så här:
– Det är drastiska åtgärder. Det är ett så stort steg att göra och så långt ifrån det man vill göra. Om vi inte markerar nu vet vi inte vart vi landar, säger hon.

Åsikterna kring hur mycket information föräldrarna fått om nedskärningarna går isär.
Enligt Joacim Wikström, Lärarförbundet Göteborg, så har information lagts upp på skolplattformen. Något föräldraföreningen i så fall missat.

– Några föräldrar har sett informationen, andra har inte kommit åt den. Jag vet inte vad det beror på, säger rektor Nahid Rezaie.

Anna Beskow nämner också fler exempel på prövningar för skolan: Den granskning som Skolinspektionen gjorde 2019, som beskriver problem med studiero i klassrummen, samt att långa vikarieperioder i tre klasser i ämnena No och So i årskurs 6 gjort att det saknats bedömningsunderlag, och att samtliga elever därför fått betyget E. Något som Skolinspektionen senare bedömde som ett brott mot skollagen, enligt Dagens Nyheter.

– Det är ett arbetslag som drabbats av sjukskrivningar och frånvaro. Och det är väl bra om föräldrarna reagerar, men det hade kunnat hända vilken skola som helst. Och i och med att det är första betyget i sexan så har man inget i bagaget, inget underlag från föregående lärare. Som jag förstod det, säger Joacim Wikström.

Behöriga lärare kommer nu att revidera betygen, enligt rektor.

Elever som strejkar under dagen kommer att få ogiltig frånvaro.

– Lärarna är inte glada över att eleverna inte kommer. Men de kommer hit för övriga som inte deltar i strejken, säger Nahid Rezai.

Hon bjuder nu in till ett nytt föräldramöte om läget, i slutet av januari, för att informera alla skolans föräldrar om nedskärningarna.

– Vi borde ha skickat informationen på mejl också, säger hon.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin