Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Barnens bilder ökar föräldraintresset

Facebook förenklar förskolans kontakt med hemmen — och förståelsen för verksamheten har vuxit.

21 sep 2012
Barnens bilder ökar föräldraintresset
Facebook är jättebra! Perfekt sätt att ta del av min sons dag på förskolan. När man sen kommer hem kan man tillsammans titta på bilderna, säger Rebecca Åkesson som har sin son på Korpaborgens förskola. Foto: Charlotta Ottinger

Det började med en inspirationsföreläsning om sociala medier. Den gav ett frö som grodde till en idé hos Emmie Törneryd, förskollärare på Korparborgens förskola i Karlshamn.

— Vi måste ju dokumentera vårt arbete och inkludera föräldrarna i verksamheten. Så varför inte göra det på facebook där ändå »alla« redan finns? Jag är ung och uppvuxen med en dator i handen, så för mig var det ganska självklart.

Hon fick raskt med sig Pernilla Andersson och tillsammans skapade de facebookgruppen Skatten. Det är en sluten grupp med tydliga regler kring vilka som får gå med: Endast barnens föräldrar, ordinarie personal samt förskolechefen. Inga andra. De som inte har sig själva som profilbild måste logga in första gången på förskolan så att personalen ser att kontot tillhör dem.

— Föräldrarna ska känna sig trygga med att vi lägger ut bilder på deras barn. Alla måste skriva under ett kontrakt där de förbinder sig att inte dela något material från gruppen på webben eller ladda ned bilder för eget bruk, säger Emmie Törneryd.

Det första de gjorde var att skicka ut ett informationsbrev om att gruppen skulle starta och bjöd in till ett föräldramöte.

— Vi var tydliga med att det inte var ett förslag, utan vårt beslut, som redan var fattat: »Det här ska vi göra. Vill ni vara med eller inte?«, säger Pernilla Andersson.

Samtliga föräldrar valde att vara med. Endast en fanns inte på facebook sedan tidigare och fick då hjälp av personalen att komma i gång.

— Det är jättebra med facebook. Ibland är man stressad och då är det väldigt smidigt att ta del av avdelningens allmänna information och att kunna sjukanmäla. Men framför allt ser man hur pedagogerna arbetar med barnen, säger föräldern Anna Eriksson.

Pernilla Andersson är medveten om att alla kanske inte vill eller har möjlighet att vara närvarande på webben, men ser inte det som ett problem.

— Dels gör vi skärmdumpar av sidorna och hänger upp så att alla får samma information. Och dels finns det ju bibliotek med tillgång till gratis internet.

Syftet till en början var att prova ett nytt sätt att dokumentera vardagen med. Man ville även minska stressen på morgnarna genom att sjukanmälan kunde göras via webben i stället för över telefon, vilket fungerade utmärkt.

Men efter hand kom facebook att bli en naturlig del också av den pedagogiska verksamheten. Och föräldrarna fick också en större förståelse för förskollärarnas yrkesroll.

— Genom att få insyn i vår vardag förstod de att vårt uppdrag handlar om mer än barnpassning och att allt vi gör grundar sig i läroplanen och olika ämnesområden. Det utmanar mig som förskollärare, gör att jag jobbar hårdare och känner att jag har ett viktigt yrke, säger Emmie Törneryd.

Hon betonar att allt de gör har en pedagogisk grundtanke, oavsett om de använder matte när de bygger med Duplo eller naturkunskap när de experimenterar med vatten.

— Därför förstår föräldrarna att vi har viktigare saker för oss än att fokusera på om en strumpa har kommit bort.

Bilderna är en betydande del av dokumentationen på webben, därför har de alltid kameran i beredskap. Även om fokus ligger på verksamheten så är det en viktig poäng att barnen är med på bilderna som läggs ut.

— Föräldrarna vill inte bara se en bild av en spann, utan sitt barn med spannen. Men vi är noga med att aldrig koppla ihop bilderna med barnens namn, säger Emmie Törneryd.

Andra användningsområden kan vara allt ifrån att boka tider för utvecklingssamtal till att meddela att blöjorna är slut eller att mormor ska hämta.

— Vi slipper springa så mycket till telefonen och i mötet med föräldrarna kan vi i stället för sådana detaljer diskutera viktigare saker. Dessutom kanske de har bråttom hem och kan ta del av informationen när det passar dem.

Den som är intresserad av att starta en facebookgrupp på sin förskola rekommenderar Emmie Törneryd att först reflektera över varför.

— Vad är syftet? Hoppa inte på något bara för att det är det som gäller för tillfället. Börja med en sluten grupp för personalen, utan föräldrar, där man lite friare kan prova sig fram.

Så tycker föräldrarna

Röster från utvärdering på Korparborgens förskola:

  • »Lättare att samtala med barnet om vad som hänt
  • under dagen.«
  • »Lättillgänglig och snabb info.«
  • »Bra med kopplingen till läroplanen.«
  • »Jag känner mig som en fluga på väggen. Nu vet jag vad ni gör och varför!«

»Vi byggde med tågbanan«

Exempel på statusuppdatering på facebook:

  • »I dag på förmiddagen byggde vi med tågbanan. Vi tog fram vägmärkena och fick då tillfälle att samtala kring olika former, cirkel och triangel. Vi gick på jakt efter former och upptäckte att hästens prickar hade samma form som en av vägskyltarna, en cirkel.«

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin