Läs senare

Barnfamiljer har högre förtroende för skolan

OpinionFörtroendet för skolan som ligger i det område där man bor är fortsatt stabilt, rapporterar Dagens Samhälle. Högst förtroende har de som har barn i den lokala skolan.

av Mats Thorén
17 Jan 2018
17 Jan 2018

Tilltron till den lokala skolan faller något i Dagens Samhälles mätning av det tidningen kallar välfärdsopinionen, som tidningen regelbundet genomför i samarbete med opinionsinstitutet Demoskop. Men det rör sig om en mycket liten nedgång. Förtroendet har etablerat sig på en högre nivå sedan ett lyft på 3–4 procent skedde för ett år sedan, enligt tidningen.

Förtroendet är markant högre bland de som i större utsträckning har direktkontakt med med skolan, som barnfamiljer och yngre personer.

Cirka 44 procent av de som har hemmavarande barn har ganska eller mycket stort förtroende för den lokala skolan. Det kan jämföras med de som inte har hemmavarande barn, där motsvarande siffra ligger runt 33 procent.

1100 personer per månad intervjuades under perioden 22 juni till 6 december 2017. De intervjuade bestod av Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade onlinepanel.

 

ur Lärarförbundets Magasin