Läs senare

”Bästa skolkommun ett oöverträffat verktyg”

DebattRankningen Bästa skolkommun är ett oöverträffat verktyg för att få till dialog med politiker om hur de satsar på skolan, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en replik.

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Johan Kant tar i ett debattinlägg upp Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun och anser att den visar fel och knäcker lärarna.

Lärarförbundet välkomnar att vår rankning diskuteras och granskas – det är bra. Vi vet också att den inte är den enda sanningen om hur skolan ser ut i olika kommuner.

Först och främst måste man komma ihåg vad som är vårt syfte med rankningen. Att få till dialog med politiker om hur de ser på skolan, vilka satsningar de gör respektive inte gör. Rankningen har visat sig vara ett oöverträffat verktyg till att skapa den sortens dialog. Bäst skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommunerna har satsat på skolfrågor utifrån 13 olika kriterier.

Och det är nog också därför som Vellinge klarar sig så bra, det är en socioekonomiskt stark kommun, som samtidigt väljer att satsa på skolan.

För ett antal år sedan granskade en forskare vid Lunds universitet om det fanns några systematiska förklaringar till varför en kommun kom bra eller dåligt till – svaret var att det var så i väldigt liten utsträckning; i någon mening kan alla kommuner komma högt i Bästa skolkommun. Till exempel spelar inte befolkningsförändringen någon roll för placeringen.

Det är just att vi använder så många olika kriterier som gör att den inte blir skev på det sättet. Om man till exempel bara tittade på resultatkriterierna skulle de i toppen alltid vara socioekonomiskt starka kommuner, men det vägs upp av de kriterierna som har sin utgångspunkt i resurser.

Och det är nog också därför som Vellinge klarar sig så bra, det är en socioekonomiskt stark kommun, som samtidigt väljer att satsa på skolan. Kommunerna runt Stockholm, med likartade förutsättningar, är klart mycket snålare mot sina skolor. Och det syns i rankningen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin