Läs senare

Bästa skolkommun: Orust knappar in på Vellinge

Rankning För femte året i rad utses Vellinge till Sveriges bästa skolkommun. Men Lärarförbundet väljer att lyfta fram tvåan Orust, ”som trots utmaningar ändå satsar”.
"Även om vi tvingats spara så har det aldrig gått ut över klassrummet", säger Henrik Lindh, sektorschef i Orust.

av Niklas Arevik
08 nov 2018
08 nov 2018
Henrik Lindh, sektorschef för skolan i Orust. Foto: Niklas Arevik

För tio år sedan var ön Orust i Bohuslän på plats 144 i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun. Sedan dess har kommunen stadigt klättrat till årets andraplats, och börjar bli en allvarlig konkurrent till den ständiga ettan Vellinge.

Enligt skolchefen Henrik Lindh beror det framförallt på att de har satsat på lärartäthet och behörighet, vilket gett resultat i form av ett gott rykte i närområdet.

– Vi lyckas rekrytera behörig personal utan att lägga en krona på marknadsföring. Det finns lärare som lämnat kommunen för att få upp lönen som nu återvänder, säger han.

Att kommunen under en längre period stadigt klättrat på listan är enligt Henrik Lindh ett resultat av en tydlig prioritering av skolan.

– Vi känner en stolthet i att ha en bra skola. Även om vi tvingats spara så har det aldrig gått ut över klassrummet, säger han.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att syftet med Bästa skolkommun är att skapa diskussion i kommunerna.

– Det vi vill är att de ska känna till sina resultat för att sen sätta upp mål och hitta breda politiska möjligheter.

Vellinge vinner för femte året i rad. Är det möjligt att toppa Bästa skolkommun utan höra till de rikaste kommunerna?

– Ja, bland tio i topp finns det både kommuner med gynnsamma grundförutsättningar och sådana med ett helt annat utgångsläge. Det finns 99 kommuner som satsar mer resurser på skolan än vad Vellinge gör. Sen är det självklart så att föräldrarnas utbildningsbakgrund slår igenom i elevernas resultat, vilket måste kompenseras från statens håll.

Även högre andel nyanlända påverkar resultatet negativt. Varför har ni alls med elevresultat som kriterium i rankningen?

– Vi har en skollag som säger att alla elever oavsett bakgrund har rätt till den utbildning som krävs för att klara målen. Det gör att dessa 290 kommuner måste leva upp till detta. Sen har vi varit tydliga med att ansvaret för den stora flyktingvågen hade behövts fördelas bättre mellan kommunerna, vilket vi också kritiserat Vellinge för. De med sin stora skolkapacitet hade kunnat ta större ansvar.

Sämsta skolkommun i år är enligt Lärarförbundet Fagersta, tätt följd av Tierp och Lilla Edet. Den kommun som klättrat mest från förra året är Ljusdal, från plats 212 till 30. Årets magplask gör Nora, som störtdyker från plats 35 till 250.

Se hela listan här.

Bästa skolkommun

Bästa skolkommun bygger på 13 olika kriterier som Lärarförbundet har bedömt spelar in för lärares, elevers och skolledares möjligheter att nå framgång.

Kriterierna är:

 1. Resurser till undervisningen.
 2. Behöriga lärare.
 3. Lärartäthet.
 4. Friska lärare.
 5. Lärarlöner.
 6. Kommunen som avtalspart.
 7. Andel barn i förskola.
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp i totalrankingen (se tabell).

Lärarförbundet har valt att ge två kriterier, andel behöriga lärare respektive lärartäthet, dubbel vikt i sammanräkningen. Detta motiveras med att tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin