Läs senare

Bättre arbetsmiljö behöver inte kosta – om planeringen är rätt

DebattDet finns sätt att förbättra arbetsmiljön, göra läraruppdraget mer fokuserat och minska personalomsättningen på skolorna – som inte kräver en ökad skolbudget, enligt Johan Haeffner, lärare och författare.

19 maj 2017

Om debattören

Johan Haeffner

SO-lärare Röllingbyskolan

Författare till boken ”Skolan under ytan”

 

Välkomna till en arbetsplats som satsar på bra arbetsmiljö och på att skapa rimliga arbetsvillkor för personalen! Det budskapet önskar jag skulle vara ett vanligt inslag i de annonser som efterfrågar personal till våra skolor. Men tvärtom efterfrågar annonserna övermänniskor utan behov av vila.

Vi ser idag en ökad personalomsättning som är orsakad av lönereformerna och brist på utbildade pedagoger. Det finns starka löneincitament för lärare att byta arbetsplats. Rektorer larmar om extrema situationer vid rekrytering av ny personal. Det låga utbudet av pedagoger skapar ett bostadsbubbleliknande tillstånd, som bland annat visar sig då nybakade lärare, som förstår sitt värde, förhandlar till sig löner som ligger i nivå med kollegor med många års erfarenhet. På en skola jag känner till, har cirka 80 procent av skolans personal påbörjat sin anställning under det aktuella läsåret. Detta tillstånd går ut över elevernas skolsituation och kvaliteten på undervisningen.

En färsk studie från Novus visar att hela 38 procent av lärarna inte hinner med alla sina uppdrag. Ännu mer nedslående är att 48 procent av rektorerna inte anser sig hinna med sina. Skolpersonalens siffror blir särskilt dystra om vi jämför med övriga högskoleutbildade – där 15 procent upplever att de inte hinner med.

Bild: Colourbox

Ett sätt att komma åt personalomsättningen är att skapa andra incitament än lön, till exempel att minska undervisningstiden och satsa på hälsa, friskvård och en hög trivselfaktor. Det kan också handla om att stärka stödet till nyexaminerade lärare i form att begränsade arbetsuppdrag och genuin tillgång till en eller flera mentorer. Alla dessa förslag har dock det gemensamt att de kräver en ökning av skolbudgeten.

Här följer några förslag som inte nödvändigtvis behöver belasta den enskilda skolans budget. Att genomföra förslagen handlar istället om organisering och planering så att läraruppdraget blir mer fokuserat och kunskapsinriktat.

  • Gör mentorsuppdraget till en mer specifik arbetsuppgift istället för att som nu vara ett ok som majoriteten av lärare bär.
  • Anställ personal med särskilt ansvar för exempelvis sena ankomster, frånvaro, konflikter och mobbning.
  • Anställ personal vars arbetsuppgifter går ut på att avlasta pedagogernas administrativa börda.
  • Inför tydliga rutiner för vikarietillsättning. Om tydliga rutiner saknas kan det innebära att en lärare med kort varsel får besked att hen ska vikariera. Detta innebär att annat arbete blir ogjort och att en redan pressad planering faller pladask.

Det råder turbulens i många skolor idag. Rektorerna som är nyckelfaktorn behöver ännu mer än tidigare goda resurser och kompetent ledningsstöd från huvudmannen. Även den lokala fackföreningen kan spela en viktig roll för att tillsammans med skolledningen skapa en attraktiv skola.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Då skulle man till exempel kunna nå en lokal överenskommelse där max 50 procent av arbetsdagen under de elevfria dagarna vid läsårets början och slut får vara bunden tid för konferenser och utbildning. Resten skulle den enskilde läraren få förfoga över.

Man kan också göra som en gymnasieskola i norra Stockholm: ha en så kallad bedömningsstudiedag i slutet av terminen vilket innebär att lärare får en heldag till att ägna sig åt bedömning under terminens mest arbetsintensiva period. Vilken gåva!

ur Lärarförbundets Magasin