Läs senare

Bättre bemanning på skolbibliotek

Läsning41 procent av landets grundskole- och gymnasieelever hade under 2017 tillgång till skolbibliotek med minst halvtidsbemanning, visar biblioteksstatistik från Kungliga biblioteket (KB).

23 maj 2018

Skolbibliotek med minst halvtidsbemanning finns nu i 213 av landets 290 kommuner, en ökning med elva kommuner jämfört med förra året.

Många elever har även tillgång till folkbibliotek som samtidigt fungerar som skolbibliotek. Där är utlåningsgraden 211 procent, vilket innebär att böckerna i snitt lånas ut drygt två gånger. Motsvarande siffra på skolbiblioteken är 67 procent.

En högre tillgång på personal med inriktning på barn och unga medför att fler böcker lånas ut till gruppen, enligt KB.

ur Lärarförbundets Magasin