Läs senare

Bättre matematiksatsa på lärare än på datorer

Det är bättre att utveckla mattelärarnas undervisningsförmåga än att satsa på datorer och annat material. Det visar slutrapporten om Skolverkets förra matematiksatsning.

21 Dec 2011

Skolverket väntar nu på ett uppdrag från regeringen att genomföra ”mattelyftet”, där 40.000 matematiklärare ska fortbildas de kommande tre åren.

På onsdagen publicerades slutrapporten om den förra matematiksatsningen 2009–2011. Då satsades 352 miljoner på 886 utvecklingsprojekt och över 200.000 elever och 12.000 lärare deltog.
Rapporten visar att många lärare anser att satsningen har gett dem tid att utveckla samarbetet med kolleger och förbättra undervisningsmetoderna. Där fokus i stället har legat på material syns inte samma positiva resultat.

ur Lärarförbundets Magasin