Läs senare

Bättre resultat och ökad likvärdighet ofta hand i hand

Skolan i ett land kan på ganska kort tid bli mer likvärdig samtidigt som resultaten förbättras. Det är slutsatsen i en rapport från OECD. Sverige är ett av de tydligaste exemplen på motsatsen: sämre resultat och minskad likvärdighet.

12 Feb 2013

Länder som Finland, Kina, Kanada och Sydkorea utmärkte sig i den OECD:s senaste Pisa-mätning från 2009 med både höga elevresultat i läsförmåga och en god likvärdighet, mätt i förmågan att utjämna för skillnader i elevernas socioekonomiska bakgrund. Sverige placerade sig i mellanskiktet i såväl läsförmåga och likvärdighet.

I den senaste rapporten från månatliga rapportserien Pisa i fokus lyfter OECD fram utvecklingen i läsförmåga och likvärdighet över tid. Sydkorea är det enda land i studien där resultaten har blivit bättre samtidigt som likvärdigheten tydligt har minskat under åren 2000 till 2009.

I många länder går bättre resultat och ökad likvärdighet istället hand i hand. Några länder som har gjort stora framsteg på båda områdena är Lettland, Albanien och Chile.

I Sverige går utvecklingen åt helt motsatt håll. Sverige tillhör de länder som rasar mest både när det gäller resultat i läsförmåga och likvärdighet.

 

ur Lärarförbundets Magasin