Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Bättre språkutveckling med ämnesundervisning på engelska

ForskningÄmnesundervisning på engelska gör inte att eleverna får sämre kunskaper i svenska. Däremot förbättras engelskan och även ämneskunskaperna kan gynnas. Det visar en ny omfattande studie från Göteborgs universitet.

av Kristian Lönner
26 feb 2019
26 feb 2019

– Det är ett viktigt resultat för frågan har debatterats under lång tid. Det har funnits en rädsla för att svenskan blir lidande men med den här studien kan vi belägga att så inte är fallet, säger Liss Kerstin Sylvén, professor i ämnesdidaktik och forskningsledare.

Omkring 27 procent av alla gymnasieskolor har någon form av undervisning på ett annat språk än svenska, vanligtvis engelska. De 14 forskarna på Göteborgs universitet som arbetat med studien följde 240 gymnasieelever på tre olika skolor från första året på gymnasiet till studenten. En grupp eleverna har haft all undervisning på svenska medan en annan grupp av elever också haft ämnesundervisning på engelska, så kallad content and language integrated learning (CLIL).

Liss Kerstin Sylvén, professor.

Fokus har legat på att studera hur språken utvecklas beroende på vilket språk som används i ämnesundervisningen och resultatet, som presenteras i en ny bok, visar alltså på positiv språkutveckling för elever som haft undervisning på engelska.

– Vi tror att förklaringen är att språkmedvetandet hos eleverna stärks. Det blir en symbios där både engelskan och svenskan stärks, säger Liss Kerstin Sylvén.

Liss Kerstin Sylvén önskar samtidigt mer forskning kring hur själva ämneskunskaperna påverkas av att undervisningen sker på engelska.

– Det vi kan säga med den här studien är att eleverna som väljer CLIL har höga betyg när de börjar och höga betyg när de går ut, så rent betygsmässigt tycks de inte förlora på det. I Intervjuer sade också flera elever att de själva tycker att de fått en större förståelse för ämnesinnehållet när de fått höra det på både engelska och svenska.

Elever som väljer att ha undervisning på svenska är, enligt Liss Kerstin Sylvén, ofta motiverade och gör det för att få en utmaning, för att det är bra för framtida studier och för att de gillar engelska. Men hon tror att även elever men lägre betyg och elever som valt en praktisk linje skulle gynnas av undervisning på engelska.

– Skulle man använda engelska i något av kärnämnena på till exempel fordonsprogrammet, där man inte har motiverade språkelever, tror jag att man skulle få upp intresset för engelska. Tyvärr finns det ännu ingen forskning på det här.

Ni har studerat elever på gymnasiet, hade resultatet varit annorlunda med yngre elever?

– Vi tror att eleverna hade kunnat lära sig ännu mer om detta införts i lägre ålder med lärare som är välutbildade i språk och ämnesintegrering, just för att väcka den språkliga medvetenheten tidigt.

Såg ni i er studie några nackdelar med CLIL?

– Många säger att det är krävande. Eleverna måste jobba mer med förståelsen och lärarna har inte läromedel på samma sätt. Det blir mycket arbete för lärarna och det är att ställa väldigt höga krav på lärare att be dem undervisa på ett annat språk än det egna.

ur Lärarförbundets Magasin