Läs senare

Bättre tider för lärarna

LedareLärarförbundets avgående ordförande tackar för sig i sin sista ledare:
Genom ihärdigt arbete har vi vänt bilden av läraryrket.

11 nov 2014

Eva-Lis Sirén.

Kära lärare, nu är det dags att summera mina 13 år som ordförande för Lärarförbundet. Vi har gjort ett jättejobb tillsammans och visat att det är hela samhällets intresse att satsa på lärarna. Det har gett resultat och vi lärare har nu ett massivt stöd i ryggen.
Under flera decennier var det tuffa tider för läraryrket med fallande löner, allt fler arbetsuppgifter och ständigt ökande arbetsbelastning. I medierna handlade det om lärare som inte kunde hålla ordning, kepsförbud och flummig undervisning. Svartmålningen förmörkade fullständigt bilden av läraryrket.

Det är inte konstigt att många lärare lämnade yrket och att ungdomarna tappade intresset. Lärarkrisen kom som på beställning, trots att läraryrket egentligen är världens bästa.

Lärarförbundet kunde visa att det saknades 43 000 lärare till 2020, att 38 000 lärare hade hoppat av och att sex av tio funderade på att lämna. Vi kunde visa att lönegapet var 10 000 kronor i månaden och att en lärare bara har en kvart till för- och efterarbete av en lektion.

Ett kunskapssamhälle som saknar lärare står inför stora problem. Det är lärarna som bygger förutsättningar för utveckling och välfärd. Det är lärare som utbildar sjuksköterskor, civilingenjörer, entreprenörer, politiker och poeter. Lärare lägger grunden för varje barns framtid.

När lärare inte får rätt förutsättningar på jobbet märks det i alla delar av samhället. Det syns i internationella kunskapsmätningar, i kvaliteten i vården och i Sveriges konkurrenskraft. Det kostar att inte satsa på lärarna.

Genom ihärdigt och uthålligt arbete har vi visat att läraryrket inte är ett särintresse utan ett allmänintresse. Vi har genomfört starka kampanjer, jobbat stenhårt med att synas i medierna och blottat lärarkrisens ansikte.

Nu finns insikten — lärarna är nyckeln till elevens resultat. Allt börjar ju med en bra lärare. Samhällsdebatten handlar om hur ­lärarna ska få högre lön och lägre arbets­belastning. Skolan blev valets viktigaste fråga och lärarna valets stora vinnare. Vi vände bilden av läraryrket.

Lärares löner ökar nu mer än andras för tredje året i rad. Karriärvägarna har blivit fler och en lärarlegitimation borgar för att lärares arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter flera år i alltför högt reformtempo och ständigt nya politiska propåer ser vi nu lärarsatsningar som vi jobbat oerhört hårt för.

Lärarförbundet har länge krävt en statlig lönesatsning och nu kommer den. Vi har fått regeringen att satsa 3 miljarder kronor per år på höjda lärarlöner och sätta press på kommuner och fristående skolor. Satsningen »Nationell samling för läraryrket« är ett svar på lärarkrisen och en enorm framgång för oss. Lärarförbundet har hela tiden tryckt på att lärarnas felavlöning kräver ett gemensamt ansvarstagande av alla parter över många år. Det är mycket glädjande att regeringen har lyssnat på Lärarförbundet.

Vi ser nu också satsningar på minskad arbetsbelastning, mer särskilt stöd, tidigare insatser, kompetensutveckling, mindre ­grupper och mer stöd runt lärarna. Det har sannerligen inte varit en spikrak väg, men nu går det mot bättre tider för lärarna.

Jag är glad att kunna växla över till en ny ledargeneration när det går bra. Lärarförbundet är en stark röst för Sveriges lärare. Vi har politikernas öra och arbetsmarknadens bästa avtal. Vi har aldrig varit fler medlemmar — över 233 000.

Det är bra att Lärarförbundet utvecklas och förnyas. Det är så vi kan göra ännu större nytta för lärare och elever. Lärarkrisen är långt ifrån löst och kunskapsresultaten har inte vänt. Lärarförbundets nya ledning kommer inte att sakna utmaningar.

Att vara ordförande för Lärarförbundet har varit fantastiskt. Jag har mött 13 skol- och utbildningsministrar, besökt otaliga arbetsplatser och mött skolans utmaningar internationellt. Lärarförbundet har gjort mitt liv starkare och större. Jag har fått uppleva saker som jag aldrig annars hade fått uppleva. Ständigt har möten, människor och nya ­erfarenheter burit vidare. Jag har aldrig saknat energi — det har alltid funnits nya utmaningar som har gett mig kraft.

Tack för alla möten. Tack för alla samtal och diskussioner, för alla tweets. Tack för chansen att få göra skillnad. Det har varit en ynnest att vakna varje dag och känna glädjen över att få arbeta för det jag tror allra mest på — skolan och lärarna. Jag vet att Lärarför­bundet fortsätter att vara en stark och av­görande kraft för läraryrket, eleverna och hela samhället.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin