Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Bättre uppsatser med laptop

Elevernas resultat förbättras om alla får egen dator. Men det kan ta mellan tre och fem år. Till en början kan resultaten försämras, enligt en ny forskningsöversikt om en-till-en-satsningar.

30 nov 2011


Elevernas resultat förbättras om alla får egen dator. Men det kan ta mellan tre och fem år. Till en början kan resultaten försämras.
Det visar den forskning som Jan Hylén, fristående konsult, har sammanställt. Han har tittat på den forskning som finns om en-till-en satsningar i världen, inom ramen för det kommunfinansierade forskningsprojektet Unos Uno i Örebro.

— Vi fann cirka 40 vetenskapliga artiklar vilket inte är så mycket, men det är nog de flesta av det som gjorts.

Hälften av studierna mäter elevernas resultatutveckling.Två av tre av dessa visar att resultaten förbättras i till exempel matematik, naturvetenskap, skrivning och läsning. Några visar på oförändrade eller försämrade resultat.

— Ett problem med dessa studier är att de mest mäter faktakunskaper på ett tra-
ditionellt sätt och då kan det vara svårt att få med de kreativa aspekterna, säger han.

Det mest kända amerikanska projektet är delstaten Maine’s Middle School Laptop Program som utvärderas av ett av universiteten i Maine. Programmet startade 2002 med att alla elever och lärare i årskurs 7 och 8 fick bärbara datorer. Teknisk support och kompetensutveckling av lärarna ingår också.

Programmet utvidgades senare till att inkludera high school som motsvarar årskurs 9 och gymnasiet.

— En av utvärderingarna i Maine visar att även en sådan mer kreativ förmåga som uppsatsskrivning förbättras av laptopanvändandet, berättar Jan Hylén.

Drygt 43 procent av eleverna som använde datorn hela tiden klarade delstatens skrivtest, men bara 21 procent av dem som inte använde datorn. Detta gäller både för uppsatser skrivna för hand och för uppsatser skrivna på datorn.

En forskare som Jan Hylén hänvisar till är Mark Warschauer vid University of California.

— Han menar att en-till-en-satsningarna snarast fungerar som en intellektuell och social förstärkare. Det innebär att satsningen kan hjälpa bra skolor att bli bättre, men att den också kan bidra till att förstärka problemen på sämre skolor.

Jan Hylén drar själv slutsatsen att det finns en tröskel i datoranvändningen som skolan måste över för att det ska ge resultat.

— Eleverna behöver ha tillgång till dator dygnet runt för att det ska börja påverka själva sättet att arbeta med den. Den effekten verkar nu börja komma i skolorna. 

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin