Läs senare

Begränsad frihet i skolvalet på landsbygden

ForskningGymnasieelever på landsbygden har fått färre valmöjligheter sedan det fria skolvalet infördes och fler kommuner än tidigare saknar helt gymnasieutbildning. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

av Kristian Lönner
05 feb 2019
05 feb 2019

Anna-Maria Fjellman har i sin avhandling undersökt gymnasieelevers rörlighet mellan kommuner samt tillgången på gymnasieskolor i olika regioner och kommuner. Studien visar att mindre kommuner på gles- och landsbygden fått färre gymnasieskolor sedan slutet på 90-talet medan tillgången i storstäderna under samma period exploderat.

– Det finns tolv kommuner som 1997 hade någon form av gymnasieutbildning som i dag helt saknar det. Medan utbudet i storstäderna vuxit tvingas allt fler elever på landsbygden att pendla till en annan kommun, säger Anna-Maria Fjellman.

Anna-Maria Fjellman
Anna-Maria Fjellman

Kommunerna som förlorat sin gymnasieskola ligger både i norra och södra Sverige. Den gemensamma nämnaren är att befolkningen är liten. Vad som är orsaken har Anna-Maria Fjellman inte undersökt närmare och hon vill inte säga att det är så enkelt som att skolvalet gör att elever lämnar hemkommunen vilket i sin tur innebär att elevunderlaget blir för litet.

– Det är många faktorer som spelar in när en skola stänger. Det beror också på politik och hur kommuner och regioner arbetar med frågan.

Innebär samtidigt inte det fria skolvalet stora möjligheter för elever i glesbygd att välja just den utbildning som de önskar och inte vara beroende av den egna kommunen?

– Absolut, på individnivå kan det vara så. Men på skolsystemnivå är det problematiskt om elever inte har möjlighet att välja en skola i närområdet om det är det som de vill.

Hur ska man komma till rätta med de negativa konsekvenserna?

– Det som är lite problematiskt är att det hänger ihop med urbaniseringen. Vi ser samma sak när det gäller bostäder, arbetsmarknad samt sjuk- och hälsovård. Men det som är viktigt att ta i beaktning är att samma sak gäller skola och utbildning.

Avhandlingen visar också att i städer med stort utbud av gymnasieskolor varierar rörligheten mellan olika elevgrupper. Elever med svensk bakgrund är rörligare än elever med utländsk bakgrund och detsamma gäller flickor i jämförelse med pojkar.

ur Lärarförbundets Magasin