Läs senare

”Behöriga lärare går före skattesänkningar”

DebattI opposition säger sig gärna Moderaterna prioritera skolan. Men utifrån det facit som den gamla borgerliga regeringen lämnade efter sig så har de mycket att bevisa. Att alla barn och elever ska möta behöriga och kompetenta lärare går före skattesänkningar för mig, skriver högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson i en replik till Moderaterna.

12 okt 2016

Om debattören

Helene Hellmark Knutsson (S)

är högskole- och forskningsminister.

De fallande kunskapsresultaten i den svenska skolan ska inte helt skyllas på den förra regeringen, men vi kan konstatera att det inte blev bättre under de åtta moderatledda åren. Det hjälpte inte läraryrkets attraktivitet att skattesänkningar fick gå före skolsatsningar och att antalet anställda i skolan minskade under deras styre.

Min prioritering för vägen framåt är tydlig, lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Att alla barn och elever ska möta behöriga och kompetenta lärare går därför före skattesänkningar för mig.

Regeringen har sedan dag ett arbetat med att vända trenden genom att investera i skolan och lärarna.

Lärar- och förskollärarutbildningarna byggs ut för att möta de stora behoven av fler lärare och totalt byggs de ut med över 10 000 nya och permanenta utbildningsplatser till 2021. Dessutom skapas nya vägar till läraryrket genom satsningar på kompletterande pedagogisk utbildning av olika slag.

Utbyggnaden av utbildningarna kombineras även med kvalitetssatsningar. Regeringen satsar redan nära 900 miljoner totalt under mandatperioden på att stärka kvaliteten inom humaniora-samhällsvetenskap där lärarutbildningarna ingår, och nu lägger regeringen även förslag på forskarskolor för att ytterligare stärka kvaliteten genom förbättrad forskningsanknytning. Riksdagen har även beslutat att införa regeringens förslag på system för att säkra och främja kvaliteten på högskoleutbildningarna och först ut för granskning blir lärarutbildningarna.

Under våren 2015 ledde jag möten med arbetsmarknadens parter inom skolan som utmynnade i Lärarlönelyftet. Det är en extraordinär satsning som nu i somras trätt i kraft och kommer ge 60 000 lärare en lönehöjning på i ett genomsnitt på 3000 kronor per månad. Utgångspunkterna för lärarlönelyftet är framtagna i dialog med skolans parter och motsvarar just den typen av arbetsuppgifter erfarna lärare i alla tider tagit på sig, men tidigare inte värderats för. Under Moderaternas ledarskap gjordes inte någon stor satsning på höjda lärarlöner, men jag noterar att de gärna stödjer de förslag den här regeringen tar fram i avsaknad på egna idéer.

Nu börjar många av regeringens reformer för att stärka läraryrket och få fler att vilja bli lärare att träda i kraft. Men samtidigt fortsätter vi arbetet. I budgetpropositionen för 2017 tillför regeringen 10 välfärdsmiljarder för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och andra välfärdssektorer. Regeringen har även sammantaget, inklusive årets budget, gjort skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017 utöver de 10 välfärdsmiljarderna.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Jag är även övertygad om att många av skolans utmaningar bäst möts genom att stärka lärarnas ställning i skolan och i samhället. Vi behöver därför fortsätta arbetet med att förbättra arbetsvillkoren i skolan genom att bland annat satsa på andra yrkesgrupper som kan avlasta lärarna från arbetsuppgifter som tar tid från undervisningen.

Alla lärare förtjänar en bra introduktion i yrket. Därför har vi efter dialog med skolans parter landat i att förslag om detta ska tas fram och nu kommer Björn Åstrand utreda detta.

Samhället måste värdera läraryrket högre. Det är oroande att lärarna i Sverige upplever att samhället värderar dem lågt. Om politiker pratar negativt om lärarna så påverkar det läraryrkets status. Sanningen är att vi har kompetenta och engagerade lärare i våra skolor. Lärare ska vara ett yrke som är lika högt värderat yrke som läkare och jurist.

Under de kommande åren kommer regeringen fortsätta det viktiga reformarbetet med att möta lärarbristen och skapa en skola där alla barn och elever möter behöriga och kompetenta lärare. Så stärker vi samhällsbygget.

ur Lärarförbundets Magasin