Läs senare

Behörighet – ämne för ämne

Nu kan du själv utforska lärarkrisen i de olika skolämnena på gymnasiet och i årskurs 7-9. Se andelen behöriga lärare och hur stor andel av lärarkåren som kommer gå i pension inom kort.

av Lotta Holmström
26 Sep 2014
26 Sep 2014

Skolverket redovisar nu statistik över andelen behöriga lärare i olika ämnen. Statistiken har tagits fram genom att samköra uppgifter från förskollärarregistret och lärarlegitimationsregistret med verkets register över pedagogisk personal. Siffrorna gäller lärare som fått sin legitimation senast 22 juni 2014. Uppgifterna om vilka ämnen lärarna undervisar i gäller oktober 2013.

ur Lärarförbundets Magasin