Läs senare

Behörighet viktigt för bra studieresultat

Många obehöriga lärare i en skola leder till att eleverna presterar sämre. Elever med högutbildade föräldrar drabbas hårdast.

06 Mar 2007

Behöriga lärare är viktiga för elevernas resultat i grundskolan. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Skillnaden i studieresultat mellan att gå i en skola med många obehöriga lärare jämfört med att gå i en skola med få obehöriga lärare är elva procent.
   Den största skillnaden i studieresultat ser forskarna hos elever med högutbildade föräldrar.
   – En förklaring skulle kunna vara att en obehörig lärare inte kan ge de begåvade eleverna den extra utmaning de behöver, säger Nina Waldenström, forskare på Handelshögskolan i Stockholm som tillsammans med Christian Andersson vid Uppsala universitet står bakom rapporten.
   Närmare en femtedel av Sveriges lärare är obehöriga. Men det finns väldigt lite forskning kring sambandet mellan en lärares behörighet och elevers studieresultat.
   – Våra resultat visar att andelen behöriga lärare verkar spela roll, säger Christian Andersson. Men om det sedan beror på att de obehöriga lärarna har mindre erfarenhet eller mindre utbildning är svårt att säga. För att svara på det skulle vi behöva ett instrument för att mäta erfarenhet och det har vi inte.
   Forskarnas resultat ger alltså inte svar på om ett förbud mot att tillsvidareanställa en obehörig lärare automatiskt ger bättre studieresultat. Ett sådant förbud skulle till och med kunna leda till att skolan går miste om många kvalificerade lärare, tror Christian Andersson.
   – En bra lärare kan ju ha erfarenheter och tillräckliga kunskaper utan att vara behörig, säger han. Det är inte säkert att det är lärarutbildningen som gör de behöriga lärarna bättre.
   – Ett förbud minskar ju också möjligheterna att prova på yrket. Dessutom är det många, potentiellt duktiga lärare, som tycker att kostnaderna för att bli behöriga är för stora.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på
www.ifau.se

Ulrika Sundström

ur Lärarförbundets Magasin