Läs senare

Behörigheten minskar på fritidshemmen: Så ser det ut i din kommun

LärarbristenUnder de senaste åren har lärartätheten försämrats i fritidshemmen. Perstorp ligger sämst till i Skåne län, men nu ska kommunen vända trenden.

av Enikö Koch
08 maj 2018
08 maj 2018
Foto: Magnus Torle
Jens Andersen, lärare i fritidshem och Anna Lindau Thelandersson, samordnare. Foto: Magnus Torle

Lärartätheten har minskat på fritidshemmen runt om i landet, enligt ny statistik från Skolverket. Lärarförbundet har nu tagit fram ett verktyg som visar behörigheten per kommun.

– Vi vill kunna leverera siffror på kommunnivå för att nå ut i en viktig fråga. Attraktiviteten för yrket är för lågt. Det handlar om att arbetsbelastningen är orimlig på fritidshemmen och att man har hållits utanför de satsningar som gjorts på skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Behörighet på fritids

Under de senaste åren har lärartätheten försämrats på fritidshemmen i nästan hela landet. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i riket som helhet, år 2017 var den siffran uppe i 54.

Även i Perstorps kommun har lärartätheten försämrats de senaste fem åren. År 2012 hade fritidshemmen i kommunen 60 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 183 i dag.

Källa: Lärarförbundet

Perstorps kommun ligger sämst till i Skåne län och på sjunde plats i landet, från botten räknat. För några år sedan var Anna Lindau Thelandersson den enda utbildade fritidsläraren i kommunen, numera är hon samordnare för fritidshemmen.

– Samordnarrollen har gjort att fritids får ta mer plats nu, säger Anna Lindau Thelandersson.

Det var bitvis tungt att bära lasset själv, särskilt när hon var ensam utbildad som arbetade i barngrupp. Men det har lättat lite nu efter att hennes roll som ledare har formaliserats. Och mycket är på gång: En utbildad kollega, Jens Andersen, har återvänt och flera i personalen planerar att påbörja vidareutbildning till lärare i fritidshem på distans nästa år. Eftersom det är svårt att rekrytera behöriga lärare är det viktigt att satsa på personalen som finns, tycker Anna Lindau Thelandersson.

– Det gör att jag känner mig rätt lugn för framtiden.

Parkskolan och Norra Lyckanskolan har också en rektor som är fritidspedagog i grunden och vill prioritera fritidshemmet, vilket har underlättat arbetet, enligt Anna Lindau Thelandersson. Men det är ändå bara två utbildade och nära tjugo obehöriga som arbetar med 234 elever i åldrarna 6-12 år i Perstorps kommun idag.

Hur går det att bedriva verksamhet enligt en läroplan med så många utan adekvat utbildning?

Foto: Magnus Torle
Anna Lindau Thelandersson.

– Det är inte helt enkelt, men det gäller att ha en bra struktur. Vi går igenom vart vi är på väg, och diskuterar läroplanen tillsammans. Vi har de förutsättningar vi har och all personal är engagerad och gör sitt allra bästa.

På det stora hela tycker Anna Lindau Thelandersson att mycket går åt rätt håll för fritidshemmen, både i Perstorp och i ett större perspektiv.

– Det har hänt jättemycket. Nu kan ingen ledare komma undan eftersom vi både står med i skollagen och har fått ett avsnitt i läroplanen. Det har varit viktigt för oss.

Jens Andersen är nu den enda läraren i fritidshem med rätt utbildning som arbetar i barngruppen och bollar de pedagogiska frågorna främst med Anna Lindau Thelandersson.

– Barnen trivs bra och jag tycker vi har en bra verksamhet. Men så klart märks det vi är få utbildade. Det blir inte riktigt samma tankesätt, säger Jens Andersen.

På vilket sätt driver Lärarförbundet frågan om lärartäthet, Johanna Jaara Åstrand?

– Vi tycker att det är en extremt viktig fråga och vi har drivit kravet på legitimation. Det innebär att politiken måste sätta ner foten nu och det måste finnas minst en lärare på varje fritidshem. Skolverkets siffror visar att så inte är fallet på flera håll.

En lärare per avdelning räcker inte heller, enligt Johanna Jaara Åstrand.

– För att klara sitt uppdrag behöver man också kollegor. Ekvationen måste gå ihop.

ur Lärarförbundets Magasin