Ingår i temat
Fria skolvalet
Läs senare

Behöver det fria skolvalet regleras?

Lärarnas tidning frågade partiernas skolpolitiska talespersoner.

05 mar 2014

Tomas Tobé, M:

Nej.

— Nya Moderaterna försvarar rätten för Sveriges elever att själva få välja skola. I dag går mer än 200 000 elever i en friskola, men långt fler utnyttjar valet för att välja en kommunal skola. Samtidigt är vi tydliga — vi vill ha mer kunskap i alla skolor för att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Tina Acketoft, FP:

Nej.

— Rätten att fritt få välja skola är en viktig och omtyckt reform.

— Att vara hän­visad till en enda skola, ­enbart grundat på var du bor, skapar färre möjligheter till klassresor, integration och en skola som passar just den individ du är.

Ulrika Carlsson, C:

Nej.

— Centerpartiet värnar om människors rätt att bestämma mer själva och vi har en tro på att många både kan och vill fatta beslut om till exempel barnens skola. Det fria skolvalet har gett elever och deras föräldrar möjlighet att välja en skola som passar deras önskemål och behov.

Yvonne Andersson, KD:

Nej.

— Alla system ­behöver granskas och ses över när de tillämpas. Vi har i dag inga förändringar som vi vill göra. Det är viktigt att öka insynen och medverka till långsiktigt hållbara system.

— Framför allt vill vi att föräldrar och barn ska kunna välja skola så långt som möjligt, det vill säga ha valfrihet.

Ibrahim Baylan, S:

Nej.

— Föräldrars och elevers rätt att välja skola har ett stort värde och ska därför vara kvar. Samtidigt har det fria skolvalet segregations­effekter som inverkar negativt. Vi vill minimera dessa negativa effekter genom att resursfördelningen till ­skolor sker utifrån elevernas behov och att vi i statens budget öron­märker resurser till de skolor som i dag har låga resultat.

Rossana Dinamarca, V:

Ja.

— Alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola. Men det fria skol­valet segregerar, vilket orsakar brist på likvärdighet och försämrade kunskaper och resultat.

— Det fria skolvalet bör därför ersättas med närhetsprincipen som huvudprincip för vilken skola en elev ska gå i.

Gustav Fridolin, MP:

Kanske.

— Vi vill ha en skolkommission som ska ha mandat att titta på alla svåra frågor, också skolvalet och elevpengen. Till dess vill vi begränsa möjligheterna att välja om mitt i terminer.

— Vi vill också bygga upp profil­utbildningar på skolor som drabbas av att många elever från upptagnings­området väljer bort dem.

Carina Herrstedt, SD:

Kanske.

— Vi håller på att se över frågan, som inte är okomplicerad.

— Vi vill i första hand se över reglerna för friskoleetablering, för att sedan utvärdera om det finns ett behov av att se över reglerna för det fria skolvalet.

Läs mer:

Alla artiklar i temat Fria skolvalet (17)

ur Lärarförbundets Magasin