Läs senare

Bekräfta elevernas beteende så blir värdegrunden konkret

DebattDet är svårt att se några tydliga resultat av all tid som läggs ned på att formulera värdegrunder. Skälet är att de blir för abstrakta. Skolor och förskolor måste koppla värdeorden till det goda de ser eleverna göra i vardagen, skriver John Steinberg och Åsa Sourander.

Om debattörerna

John Steinberg, fil dr

 

 

 

Åsa Sourander, specialpedagog

Författare till boken Värdegrundsarbete i praktiken

Du kan höra när eleverna säger, ”Tack”, ”Varsågod”, ”Kan jag hjälpa dig?”, ”God morgon”. Du kan se när eleverna hälsar med ögonkontakt och ett leende. Du kan se när de plockar upp eller vårdar sitt och skolans material. Du kan se när de kommer i tid med sitt material. Du kan se när de låter den som pratar, prata till punkt.

Värdegrundsarbete är del av en större strävan efter en arbetssituation som gagnar lärande. Oavsett metod, från traditionell förmedlingspedagogik till mer modern entreprenöriell-problembaserad och projektorienterad pedagogik, krävs ett fungerande normsystem med ömsesidigt givande och tagande. Just därför använder vi ord som hänsyn, respekt och samverkan.

Bild: Colourbox

Problemet är att om inte dessa abstrakta ord ”länkas” till vardagsbeteende leder de sällan till observerbart respektfullt beteende. Abstraktioner förblir just abstraktioner.

En försöksverksamhet vid Barn och Elevhälsan i Sigtuna kommun med medel från Skolverkets projekt om en hälsofrämjande Skola visar att den saknade länken är att bekräfta mer observerbart beteende.  En metod som använts i försöksverksamheten är ”beteendeuppdrag” som elever har fått träna på under en vecka.

Ett uppdrag kan till exempel vara att öppna dörren för tre andra elever när du kommer till skolan på morgonen eller efter en rast. Stanna kvar och se om de som följer efter också öppnar dörren för andra. Detta tillsynes enkla uppdrag tränar eleverna att se effekten av sitt agerande och kan senare länkas till värdegrundsord som artighet, respekt, hänsyn och samverkan.

Först när man förstår att ens eget agerande påverkar andras agerande finns en rimlig chans för ömsesidig respekt.

Säg att du själv kommer till skolan på morgonen och en elev håller dörren öppen för dig. Du tackar, givetvis. ”Tack så mycket för att du höll dörren öppen för mig”. Ta då chansen att länka till värdegrundsorden. ”Det var väldigt artigt av dig”. Återkom dagen därpå med en positiv förstärkning och bekräftelse. ”Igår kväll när jag kom hem tänkte jag hur trevligt och artigt det var av dig att öppna dörren för mig igår”.

Länkningen mellan värdegrundsord och beteende är det som gör att värdegrundsarbete i skolan och förskolan kan ha effekt eftersom det länkar en abstraktion till konkreta handlingar.

Det är mycket annat som måste till hemma, i skolkulturen, normsystemet, regelsystemet och i personalens eget personliga agerande att ”leva som man lär” men först när man förstår att ens eget agerande påverkar andras agerande finns en rimlig chans för ömsesidig respekt och en konstruktiv lärmiljö. Det är detta som skolans och förskolans värdegrundsarbete ska fokusera på snarare än vackra abstraktioner på skyltar, affischer och hemsidor.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin