Läs senare

Bemanningsbranschen växer även utanför storstäderna

Bemanningsföretag är inte bara ett storstadsfenomen. Clockwork skolbemanning & rekrytering satsar på att expandera i Norrland.

av Stefan Helte
18 okt 2017
18 okt 2017

Skolbemanningsdelen av bemanningsföretaget Clockwork startades för två år sedan och har nu kontor i Stockholm, Falun, Gävle, Sundsvall och Umeå. Av tolv anställda är åtta tidigare rektorer och förskole­chefer.

Avsikten är att fortsätta expansionen norrut.

Fred Hussein.

— Vi tycker att det saknas ett bra bemanningsföretag för skolorna norr om Dalälven. Vårt mål är att vi ska finnas i varje kommun längs Norrlandskusten, säger affärsområdeschef Fred Hussein.

Han är själv gammal rektor och vet hur det är att inleda arbetsdagen med att leta med ljus och lykta efter vikarier.

— Det tar sjukt mycket kraft och tid.

Blir det inte mycket dyrare för skolorna att anlita er än att ordna egna vikarier?

— Fast det är också dyrt att felrekrytera. På varje ort har vi en vikariebank på 20—30 personer som vi har djupintervjuat, bakgrundskontrollerat och kvalitetssäkrat. Jag kan ju inte släppa ut någon som inte funkar på skolorna; det skulle alla rektorer här i Gävle få höra på en gång. Och då är vi körda.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin