Läs senare

BEO: ”Jag förstår anmälningsrädslan”

ARBETSMILJÖAnmälningarna till Barn- och elevombudet (BEO) ökar, och risken för anmälan till Skolinspektionen gör att 4 av 10 lärare överdokumenterar.
– Ställ krav på huvudmännen, säger BEO Caroline Dyrefors Grufman.

av Emma Olsson
03 jul 2019
03 jul 2019
BEO: ”Jag förstår anmälningsrädslan”
Barn- och elevombudsmannen (BEO), Caroline Dyrefors Grufman, förstår anmälningsrädslan hos lärare som agerar mot stökiga elever.

Just nu pågår elva fall av skadeståndstvister i domstol, där BEO kräver huvudmän på böter efter kränkande behandling mot elever.

Samtidigt uppger många lärare att skollagen är otydlig när det gäller ingripanden för att skapa lugn i klassrummet. En följd av det är att 4 av 10 lärare överdokumenterar, i rädsla för anmälan till Skolinspektionen.

– Jag förstår den känslan. Men ansvaret ligger på kommunen eller den som driver den fristående skolan, att arbeta förebyggande och se till att de elever som har behov av särskilt stöd faktiskt får det, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudsman (BEO).

Och dokumentationsbördan är ett arbetsmiljöproblem. Fyrtio procent av lärarna funderar på att lämna arbetet på grund av dokumentationskraven, enligt en undersökning från Lärarförbundet.

Det handlar till exempel om att rapportera problem som uppstår när lärare avvisar stökiga elever ur klassrummet.

BEO anser att reglerna är tydliga. En lärare har stora möjligheter att avvisa stökiga elever, enligt en dom från Högsta domstolen till och med genom att ta ett hårt grepp i armen.

BEO Caroline Dyrefors Grufman intervjuas i Almedalen.

Förra året fattade BEO beslut i 800 fall som rör kränkande behandling. En dryg tredjedel av dem resulterade i kritik från myndigheten. Det viktigaste är att huvudmännen arbetar förebyggande, enligt Caroline Dyrefors Grufman.

­– Det går att förebygga väldigt mycket, genom att man pratar om de här frågorna. Att man ser till att eleverna är trygga redan från början, att lärarna har rätt utbildning i de här frågorna och att elever som behöver får det stöd de har rätt till, säger hon.

Ofta handlar det om brister i anmälnings- och utredningsskyldighet. Åtgärder som faller på huvudmannen.

Förebyggande arbete är luddigt. Vad kan lärare göra i klassrummet?
– Bygga relationer till eleverna. Våga vara ledare i klassrummet och ställa krav på sina huvudmän.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin