Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

BEO kritisk till mobbningsförsäkring

En ny försäkring för kommuner som måste betala skadestånd efter mobbning och diskriminering ersätter kommuner för juridiska ombud i ärenden där barn har rätt till skadestånd. Barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman är skeptisk.

13 jan 2015

När barn mobbats kan kommunen dömas till höga skadestånd, det högsta är 246.000 kronor till Höörs kommun, enligt Barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman.

Den ordinarie ansvarsförsäkring som är vanlig i kommuner och som ofta täcker skadestånd för många fel som kommuninvånare kan drabbas av då kommunen varit vårdslös, täcker normalt även kostnader för juridiska ombud. Nu har även den del som gäller diskriminering utökats till att omfatta juridiska ombud i skadeståndsärenden.

Ett 30-tal kommuner av totalt 106 som är försäkrade via försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tecknat den nya försäkringen, berättar marknadschef Louise Hagsten.

– Små kommuner har ingen möjlighet att gå till botten med sådana händelser med hjälp av juridiska ombud eftersom det blir väldigt väldigt dyrt, säger hon till TT.

Självrisken är 35.000 kronor och försäkringen ger ersättning upp till en halv miljon kronor. Kommuner har fortfarande laglig skyldighet att arbeta preventivt mot kränkningar, men det finns ändå en risk att den som har en försäkring lutar sig tillbaka mot den och att arbetet mot kränkningar blir lidande, anser BEO Dyrefors Grufman.

Hon varnar för att försäkringsskyddet tar udden av skadestånden.

– Skadestånden ska ligga så högt att det lönar sig att arbeta preventivt.

Louise Hagsten på Söderberg & Partners anser inte att det finns risk att kommunerna köper sig fria från ansvar via försäkringen – försäkringsbolagen ställer krav på kommunerna att arbeta förebyggande mot och försäkringen kan inte ersätta det arbetet.

– Det är som med försäkringar över lag. Man vill absolut inte att ett hus ska brinna ner. Skulle det mot förmodan hända så ska man få ersättning.

Tingsryd är en av kommunerna som tecknat försäkringen.

– Vi valde att teckna den efter att vår försäkringsförmedlare (Söderberg & Partners, red:s anm) gjort en översyn av vårt försäkringsinnehav. De upplyste oss om möjligheten och rekommenderade oss att teckna detta, säger Daniel Gustafsson, ekonomichef i Tingsryd, till Smålandsposten.

Varken kommunchefen eller personalchefen kände till att kommunen tecknat försäkringen, utan beslutet fattades av ekonomichefen, skriver tidningen.

Skadestånd för kränkta elever

 

  • Barn- och elevombudet (BEO) är den instans som kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning.
  • Det första halvåret 2014 fick BEO och Skolinspektionen in 718 anmälningar om kränkande behandling. Under samma period begärdes skadestånd i 22 fall.
  • Om BEO beslutar om skadestånd och en kommun inte går med på att betala kan ärendet gå vidare till tingsrätten.
    Källor: Skolinspektionen, BEO (TT)

ur Lärarförbundets Magasin