Läs senare

BEO tar soffincident till Högsta domstolen – kritiseras hårt

KRÄNKNINGARBåde tingsrätten och hovrätten friade den lärare som lyfte upp och flyttade på en högstadieelev som vägrade flytta på sig.
Barn- och elevombudet (BEO) väljer ändå att överklaga fallet till Högsta domstolen.
Nu möts beslutet av stark kritik.

av Hampus Hagman
07 aug 2019
07 aug 2019
BEO tar soffincident till Högsta domstolen – kritiseras hårt
Roger Haddad (L) är mycket kritisk till att BEO går vidare till Högsta domstolen. Foto: TT

Några högstadieelever på en skola i Lidköping hade flyttat runt möbler i rasthallen och lagt sig i en soffa som blockerade en passage. När en av eleverna vägrade flytta på sig efter tillsägelse ingrep en lärare och flyttade på eleven. Enligt BEO med ett ”brottargrepp” som var oproportionerligt och krävde därför Lidköpings kommun på 10 000 kronor i skadestånd.

Skaraborgs tingsrätt ansåg dock att lärarens ingripande var milt och befogat och även hovrätten gick på den linjen.

Händelsen som inträffade i november 2017 verkade lagd till handlingarna. Men nu väljer alltså BEO att ta ärendet ännu en instans upp och ansöker om prövningstillstånd hos Högsta domstolen, enligt handlingar som nyhetsbyrån Siren tagit del av.

Ett besked som kritiseras hårt av Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad. I en debattartikel i Aftonbladet i dag skriver han bland annat:

”Det är obegripligt att en kommun ska betala 10 000 kronor till en elev som inte har lyssnat på en lärares uppmaning. Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare? När ska BEO sluta motarbeta lärare och skolpersonal som inom skollagens ramar ingriper mot stöket?”

Partiet kräver att barn- och elevombudet läggs ner omgående och att skollagen ses över när det gäller kapitlen om lärarnas befogenheter samt kränkande behandling.

”Liberalerna som värnar elevernas rätt till en trygg skola som präglas av studiero vill ge lärarkåren vårt stöd för att upprätthålla ordningen i skolan utan att riskera jobbet eller bli anmälda – eller bli hotade av elever och deras föräldrar att bli anmälda.”, skriver en mycket kritisk Haddad.

Lärarnas tidning har tidigare rapporterat om hur antalet anmälningar till BEO och Skolinspektionen ökar, samtidigt som risken för att anmälas gör att drygt fyra av tio lärare överdokumenterar, enligt en undersökning av Lärarförbundet.

Lärarförbundet betonar vikten av lärarnas roll för att upprätthålla ordning.

– Läraren ställs i många sammanhang inför svåra avgöranden. Lärare kan bli klandrad för att hen agerar eller inte gör det, beroende på vem som betraktar situationen. Avvägningen måste läraren stå för medan betraktaren, tyckaren eller företrädaren kan tillåta sig vara mer enögd i sin syn på situationen, säger Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet och fortsätter:

– Läraren har ett uppdrag att säkerställa studiero för alla elever och måste ha ett tydligt mandat att få göra det.

Lärarnas tidning har varit i kontakt BEO som inte vill svara på några frågor, men skriver så här i ett mejl:

”Vi har begärt anstånd till den 23 augusti 2019 med att utveckla skälen för prövningstillstånd, grunderna för överklagandet i sak och ange den bevisning som åberopas inför Högsta domstolen. BEO har därför inga ytterligare kommentarer för närvarande.”

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin