Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Beo vill utreda sextrakasserier

av Niklas Arevik
09 nov 2017
09 nov 2017
BEO Caroline Dyrefors Grufman. Bild: Dan Hansson

I kölvattnet av kampanjen #metoo har sexuella trakasserier i skolan uppmärksammats. Men få fall utreds. Nu vill Barn- och elevombudet (Beo) ta över ansvaret från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Sexuellt ofredande är ett av de vanligaste brotten som begås mot flickor i grundskolan, vilket Lärarnas tidning rapporterade i våras.

I en undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger var fjärde flicka i årskurs 9 att de utsatts för sexuellt ofredande det senaste året. Av dessa uppger 28 procent att ofredandet ska ha skett i skolan. Motsvarande siffra för pojkar är 5 respektive 62 procent.

Förra året anmäldes 100 fall av sexuella trakasserier i skolan till DO. I år har det hittills inkommit 97 stycken.

Trots att anmälningarna alltså tycks öka har inget fall ännu drivits till domstol.

Detta vill Beo Caroline Dyrefors Grufman ändra på. Eftersom DO utreder anmälningar i relativt låg utsträckning anser hon att ansvaret för misstänkta sexuella trakasserier borde flyttas över till hennes egen myndighet.

— Till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen utreder Beo nästan alla anmälningar som kommer in. Inom nuvarande lagstiftning har vi inte mandat att utreda trakasserier och sexuella trakasserier, utan måste skicka dessa anmälningar till DO. Vi kan bara utreda det som definieras som kränkande behandling, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Konsekvensen av dagens system blir att vissa utsatta elever blir utan såväl upprättelse som skadeståndsersättning, enligt Caroline Dyrefors Grufman.

— DO inte har samma möjligheter som vi när det gäller att rikta sanktioner mot huvudmän som inte lever upp till regelverket, som exempelvis skadestånd till enskilda elever. Många upplever att ett skadestånd känns som en upprättelse för kränkningar som de utsatts för, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Det är även vanligt med andra typer av brott i skolan, enligt Brå. Totalt uppger nästan hälften av eleverna att de utsatts för brott de senaste 12 månaderna.

Utsattheten är jämnt fördelad mellan flickor och pojkar, även om typen av brott skiljer sig åt.

Vid sidan av stöld, som är vanligast bland båda könen, löper pojkar störst risk att utsättas för misshandel. Av de 21 procent av pojkarna som uppger att de misshandlats under den undersökta perioden, ska 58 procent av fallen ha skett i skolan.

Elevhälsa i siffror: Sexuellt ofredande

Alla artiklar i temat Elevhälsa (15)

ur Lärarförbundets Magasin