Läs senare

Beslut om nya antagningskrav till högskolan

11 jun 2007

Den 7 juni beslutade riksdagen om skärpta antagningskrav till högskolan. De skärpta antagningskraven innebär att den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Riksdagen beslöt också att avskaffa den så kallade 25:4-regeln som ger behörighet till högskolan för den som är minst 25 år och har arbetat i fyra år.

I den föregående debatten ifrågasatte samtliga oppositionspartier regeringens beslut.

– Varför har regeringen så bråttom och avskaffar 25:4- regeln. Det finns inget som visar att de sökande som tagits in den vägen presterar sämre än andra. Regeringen borde avvakta till dess utredningarna om en ny gymnasieskola och ett nytt betygssystem är klara, sade Mikael Damberg (s).

Under debatten tog bland annat Mats Pertoft (mp) också upp lärarutbildningen, som regeringen beslutat ska inordnas i Bolognaprocessen och ligga på grundläggande och avancerad nivå.

– Är det inte pinsamt? Här finns ett riksdagsuppdrag. Den här kammaren har fattat ett beslut att regeringen skulle återkomma till riksdagen i fråga om lärarutbildningen och Bolognaprocessen. Regeringen gömmer sig bakom en juridisk spetsfundighet och fattar ett beslut på ett torsdagsmöte om lärarutbildningen.

De nya skärpta antagningskraven till högskolan ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010

Det var 29 mars 2007 som regeringen presenterade sin proposition Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop 2006/07:107) med förslag till ändringar i reglerna för tillträde till högre utbildning. I propositionen finns också regeringens beslut när det gäller inplacering av lärarutbildningen enligt den nya utbildnings- och examensstrukturen enligt Bologna.

ur Lärarförbundets Magasin