Läs senare

Betald lärarutbildning kräver motiverande brev

I vår startar en andra omgång av en utbildning där forskarutbildade blir ämneslärare. Nu kräver Stockholms universitet att sökande motiverar i ett brev varför de söker sig till yrket.
– Det är en ganska eftertraktad utbildning eftersom de har 25.000 kronor i bidrag under ett år. Då vill vi ju ha dem som verkligen vill bli lärare, säger Susanne Ekström, programansvarig vid Stockholms universitet.

av Lisa Blohm
06 okt 2017
06 okt 2017

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade är en satsning som ska ge fler ämneslärare och lektorer i matematik, teknik och NO-ämnen. Söktrycket har varit högt.

I januari började 67 personer en ettårig utbildning på ett av fyra lärosäten. Drygt halvvägs in i utbildningen är 56 kvar.

Vid Stockholms universitet är de tomma platserna flest. 25 sökande antogs, 22 började och nu är 17 kvar. Bland dem som har studieuppehåll är det vanligaste skälet arbete.

Susanne Ekström, programansvarig vid Stockholms universitet, ser inte nivån på avhopp som anmärkningsvärd.

– Det händer ju saker och ting i livet. Men i och med att det här är en satsning och man vill ha ut så många som möjligt, är det ju viktigt att de som söker verkligen tänker igenom om de vill det här och kommer att genomföra det.

Förutom att få bättre underlag vid bedömningen av sökande, har Stockholm en annan tanke med det motiverande brevet. Lärarutbildningen i Stockholm sneglar på Jönköping, som har ett antagningsprov med skriftlig uppgift och en intervju.

– Vi vill prova på ett steg och då är den här utbildningen ganska bra att göra det på, eftersom den är begränsad, säger Susanne Ekström.

Stockholm blir ensamt om att testa motiverande brev vid höstens ansökan till KPU för forskarutbildade.

En utbildning med bidrag riskerar att bli en tillfällig lösning för arbetslösa forskare som inte alls vill bli lärare. Men lärosätena nämner inga sådana tendenser, även om det inte går att säga vad som händer efter färdig utbildning.

Vid Karlstads universitet är 22 av 24 studenter som började utbildningen kvar.

– Vi är otroligt glada och lite överraskande ändå. Det är en jättemotiverad studentgrupp, säger Tony Ingemarsson, utbildningssamordnare på lärarutbildningen.

Modellen med utbildningsbidrag har dock enligt lärosätena ställt till ekonomiska problem. Umeå universitet skriver till utbildningsdepartementet att dagens regler medför ”svårigheter att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt”.

Orsaken är att det finns en årlig pott avsatt från staten till bidragen. Pengarna räcker till 50 studenter och betalas ut av universiteten. Men om studenter gör studieuppehåll och återvänder ett annat år, kan det totala antalet studenter överstiga 50. Då räcker inte pengarna för just det året. Pengarna kan nämligen inte flyttas mellan åren.

Umeå universitet flaggar nu för att lärosätena för säkerhets skull kan lämna platser tomma för eventuella återvändare. Enligt skrivelsen kan det kommande år handla om mellan fem och tio platser för lärosätena totalt.

– Vi kan behöva ta höjd för att studenter som gjort studieuppehåll under ett visst år kommer tillbaka under ett senare år, säger Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare vid Lärarhögskolan på Umeå universitet.

Universitetet utmålar ett scenario där problemet späs på år från år och litar inte på att det ska lösa sig med att nya avhopp frigör pengar till återvändare. Lärosätena vill nu därför få använda pengarna lite friare mellan åren. Utbildningsdepartementet fick skrivelsen i september och ska titta närmare på frågan.

Oavsett hur just det slutar, blir studenterna denna gång färre än i våras. Lärosätena tog nämligen in fler studenter än det fanns utbildningsbidrag för i 2017 års budget. Skälet var att de räknade med att få använda de pengar som avsattes för 2016, då utbildningen inte hann sättas igång. De pengarna har skolorna hittills inte fått, men en lösning kan vara på gång.

KPU för forskarutbildade

  • Satsningen är ett femårigt regeringsuppdrag och utbildningen vänder sig till personer med forskarexamen – i första hand inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.
  • Studenterna läser 90 högskolepoäng på ett år, mot normala 60. De får ett skattepliktigt utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden. För 2017, 2018 och 2019 finns 15,1 miljoner kronor avsatt till utbildningsbidraget.
  • Utbildningen ges på distans vid Karlstads universitet och Umeå universitet, samt i samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: