Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Betyg från sjuan men inget vinstförbud

Friskolornas vinster fanns inte med när de rödgröna presenterade sin överenskommelse om skolan i Almedalen. Efter mycket om och men har man enats om att införa betyg från år sju och skriftliga omdömen från ettan. Lärartätheten ska upp och det blir lättare att göra avsteg från timplanen.

07 jul 2010

Vänsterpartiet hade helst inte velat ha betyg alls, miljöpartiet har sagt från nian och socialdemokraterna från sexan. Kompromissen blev år sju.
   Man säger ja till skriftliga omdömen från ettan men de får inte vara betygsliknande. Däremot ska de vara kunskapsrelaterade, visa elevens utveckling i förhållande till målen och tydliggöra vad som behöver förbättras. Omdömena ska utgå från nationella kriterier.

De rödgröna tar ett steg längre än den nya skollagen när det gäller skolors möjlighet att jobba timplanefritt. Där lagen öppnar för att man kan ansöka om att arbeta utan nationell timplan säger oppositionen att det ska räcka med en anmälan.
   Det är Mats Pertoft, Miljöpartiets skolpolitiske talesperson, glad för. Partiet har drivit frågan länge.
   – Det ger större möjligheter att lägga upp undervisningen efter elevernas behov om man kan anpassa antalet timmar i olika ämnen individuellt. Det totala antalet undervisningstimmar ligger fast, säger han.
   Om de kommer till makten tänker de rödgröna utvärdera de stora skolreformerna som genomförts sedan början av 1990-talet för att få veta hur de påverkat kvaliteten och jämlikheten i utbildningen. Syftet är att få underlag till förslag som ska göra skolan mer likvärdig.

Partierna lovar att investera minst tolv miljarder mer än alliansregeringen i välfärden 2011 och 2012.
   – En betydande del ska gå till skolan och höja lärartätheten, säger Mats Pertoft.
   Den ska upp till minst nio lärare per 100 elever under mandatperioden, med brasklappen att insatserna ska vara förenliga med det ekonomiska läget.
   Mats Pertoft sticker inte under stol med att det har varit svårt att enas. När det gäller frågan om vinstuttag ur fristående skolor har det inte gått.
   Lars Ohly ägnade större delen av sitt tal i Almedalen åt att profilera Vänsterpartiet som Välfärdspartiet där en av grundbultarna är att verka för en skola och vård utan vinstintresse. Socialdemokraterna och Miljpartiet accepterar att vinst delas ut till ägarna.
  – Jag respekterar att detta är vänsterns fråga. Här gick det inte att lägga några gemensamma förslag, säger Mats Pertoft. 

ur Lärarförbundets Magasin