Läs senare

Betyg i årskurs 6 gav måttlig stödeffekt

Införandet av betyg i årskurs 6 motiverades med att de elever som behövde stöd då skulle upptäckas tidigare. Nu visar en rapport att hälften av eleverna som fick underkänt i matematik i sexan fortfarande hade F när de gick ut nian.

11 okt 2016

För drygt tre år sedan fick de första eleverna i årskurs sex betyg, och nu har de gått ut årskurs nio. Ett motiv bakom förändringen var att kunna sätta in tidigare insatser vid problem, men en promemoria från Skolverket visar nu att 49 procent av dem som var underkända med betyget F i matematik i sexan hade F även i nian. Bland dem som hade F i svenska och svenska som andra andraspråk i sexan hade ungefär en av tre ännu F i nian.

– Det är en hög andel som fortfarande har F i årskurs nio. Det kan man tycka är anmärkningsvärt. Sätter man betyg F på en elev som slutar sexan måste man ta det på allvar och sätta in åtgärder för hur det ska förändras, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket, till Svenska Dagbladet. 
 

Resultatet tolkas olika av nuvarande och före detta utbildningsministern.  

– Under flera av de år de här eleverna har gått i grundskolan har antalet speciallärare i grundskolan minskat och man har jobbat mindre med små undervisningsgrupper och andra insatser för elever som har det tufft, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till SvD. 
 

Liberalerna var med och införde betyg i årskurs sex med argumentet att det skulle hjälpa till att tidigt hitta de elever som behövde stöd. Jan Björklund, partiledare för Liberalerna och utbildningsminister 2007–2014, pekar på att många ändå förbättrat betygen. 

– Jag tror att det kan ha en förklaring i att man identifierat dessa elever tidigt och tvingats sätta in hjälp och stöd, säger han till tidningen.

ur Lärarförbundets Magasin