Läs senare

Betyg ska stödja — inte sänka

Skolans värdegrund har inget med betygen att göra, enligt Skolverket. Häpnadsväckande, tycker läraren Åsa Sourander.

15 mar 2013

Kapitel 1 och 2 i Lgr 11 behandlar den svenska skolans ­värdegrund. Där står bland annat att ­undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja elevers livslånga lust att lära och utveckla ett gott självförtroende.

Föregående termin gav vi betyg i år 6 för första gången. I vår skola började en ny elev i augusti. Eleven kom från ett annat land och kunde inte svenska så bra. Eleven hade inte under sin skoltid läst engelska över huvud taget. Många begrepp i andra ämnen var främmande.

Eleven skulle ändå ha betyg i samtliga ämnen enligt Skolverkets föreskrifter och bedömas i relation till kunskaps­kraven i år 6. Eleven skulle också ha betyg i engelska utifrån samma kriterier som elever som läst engelska i flera år. Hur kan det vara rättvist och jämlikt?

Vid vår första betygskonfe­rens visade det sig att eleven skulle få flera underkända betyg. Är det möjligt att bi­behålla eller utveckla ett starkt självförtroende och lust att lära om en handfull betyg är underkända? På vilket sätt stimuleras lärandet av många F i betyget?

Vad är syftet med betyg och bedömning?

I min finska utbildning har jag lärt mig att betyg ­ och bedömning ska stödja, sporra och leda eleven i hans eller hennes lärande. Under föreläsningar om bedömning i lärandet har jag uppfattat att syftet är detsamma i Sverige.

Jag ringde Skolverket och frågade hur jag ska tänka utifrån värdegrund och bestämmelser kring betyg och bedömning. Jag ringde tre gånger och fick prata med olika personer.

Ett av svaren gjorde mig mycket häpen. Jag fick veta att kapitel 1 och 2 om skolans värdegrund inte hade något med betyg och bedömning att göra. Det var skilda områden!

Ska inte skolans värdegrund influera all verksamhet i skolan? Jag blir mörkrädd om vi kan utesluta vissa områden från våra okränkbara värden.

Ett annat svar jag fick var att jag skulle vända mig till min rektor, som har det ansvaret. Ett tredje svar var att jag hade ett moraliskt dilemma, som Skolverket inte kunde lösa åt mig.

Omsorg om elever är att stödja deras positiva utveckling. Jag tror inte att betygen bidrar till det om de inte är förankrade i värdegrunden, kapitel 1 och 2 i Lgr 11.

ur Lärarförbundets Magasin