Läs senare

»Betyget blir en tydlig signal till föräldrar«

— Jag har i min roll som lärarutbildare närvarat vid säkert över 1.000 lektioner på olika skolor i Sverige. Det är för mig helt uppenbart att vi har ett ordningsproblem i skolan som vi måste göra något åt.

Det säger pedagogiklektorn Göran Svanelid, som trots att han nyligen gick i pension i högsta grad är delaktig i skoldebatten.

31 maj 2011

Efter en artikel i Lärarnas tidning (nr 7/11) där han väckte frågan om beteendebetyg blev han inbjuden till utbildningsdepartementet för att beskriva hur han tänkt sig ett sådant system. Han är övertygad om att fördelarna med ett ordningsbetyg överväger nackdelarna. Invändningen att elever som bråkar ändå skulle strunta i dem, håller inte, menar han.— Naturligtvis finns det elever som inte bryr sig om ett ordningsbetyg, men de allra flesta gör det. Dessutom blir betyget en tydlig signal till föräldrarna. Jag tror att de flesta lärare känner igen sig i hur svårt det kan vara att frankt berätta hela sanningen på ett utvecklingssamtal.

Att nästan en av fem lärare väger in uppförande i ämnesbetygen tror han är en siffra i underkant. Han tvekar inte att kalla det tjänstefel.

— Ämnesbetygen ska spegla elevens kunskaper, inget annat. Samtidigt är det naturligtvis otroligt svårt att vara så neutral i bedömningen som läroplanen kräver. Ett ordningsbetyg skulle under-lätta för lärarna att göra professionella bedömningar. 

ur Lärarförbundets Magasin