Läs senare

Biblioteken tar plats i förskolan

Lund har fått ännu ett förskolebibliotek — ett
svar på att bibblanbesöken blev allt färre.

31 mar 2015

Foto: Aline Lessner
 
Förskollärarna Catarina Krantz och Ann Persson är förväntansfulla. I några månader har de planerat allt ifrån bokinköp till inredning, i nära samarbete med Jenny Stockfors som är platsansvarig bibliotekarie i stadsdelen där deras arbetsplats Hedenhös förskola ligger.
Nu är bokhyllorna precis på plats och i går kom soffan i det färgsprakande tyget. I dag har de provsuttit den och haft högläsning för några barn.

— Att ha ett eget bibliotek, mitt på förskolan, hoppas jag kommer att höja bokens status i vår verksamhet så att vi jobbar än mer medvetet med litteratur, säger Catarina Krantz.

Tillsammans med Ann Persson är hon läsombud på Hedenhös förskola som består av fyra avdelningar och ett femtontal pedagoger. När de nyligen orga­niserade om i verksamheten lösgjordes den tidigare lekhallen. Den är ett slags hjärta i byggnaden, som alla avdelningar har nära till.

— Det här kan bli så mycket. Vi har en tanke med varje bok vi valt. Men nu är det viktigt att vi får med alla kolleger från start och tillsammans låter idéerna om hur vi vill använda biblioteket växa fram. Vi har ju bara precis fått allt på plats, säger Catarina Krantz.Foto: Aline Lessner
Initiativet till förskolebiblio­teken kommer från Gunnel Olsson som är enhetschef vid Folkbiblioteken i Lund. I flera år hade hon och hennes medarbetare märkt ett ändrat beteende från förskolornas sida.

— Förut kom många med hela avdelningar till biblio­teken, ofta en stående tid i veckan. Numera är det inte så. Ibland kommer en pedagog ensam och lånar med sig böcker. Eller så har man med sig kanske tre—fyra barn, säger Gunnel Olsson.

Vad det än beror på, så tycker Gunnel Olsson att bibliotekets uppdrag är att anpassa sig.

— När förskolorna inte kommer till oss i samma utsträckning, måste vi finnas där de är. Det är vår uppgift.

Hon får medhåll av Jenny Stockfors som tar upp demo­kratiaspekten. De elva förskolor där bibliotek hittills vuxit fram ser väldigt olika ut: små, stora, i innerstaden eller på landsbygden och med enbart svenskspråkiga barn eller avdelningar där mångfalden av modersmål är stor.

— Det handlar om att sänka trösklarna. Mer tillgängliga än så här kan vi inte bli, säger Jenny Stockfors.Foto: Aline Lessner
Tågets förskola i Stångby, en halvmil norr om Lund, fick sitt förskolebibliotek redan 2011. I dag har det blivit en del av den vardagliga verksamheten i och med att förskolan arbetar med valbara »aktivitetsrum« som barnen varje dag fördelar sig över.

— Biblioteket är som vilket rum som helst som barnen väljer att vara i. Det har blivit en naturlig del av barnens ­vardag, säger förskollärare Malin Lindau.

Och även på Hedenhös för­skola har biblioteket redan lämnat avtryck i respektive avdelnings hall. Där hänger numera bokpåsar som regelbundet kommer att bytas ut. Tanken är att föräldrar ska kunna plocka med sig dem i farten vid hämtning.

— Många småbarnsföräld­rar är stressade, de hinner inte ta sig till biblioteket med sina barn. Det här är ett sätt att underlätta för dem och vi har redan fått många positiva reaktioner, säger Ann Persson.

Föräldrakontakten är en viktig del av tanken med förskolebiblioteken.

— Jag besöker föräldra­möten och tipsar om ny­utkommen barnlitteratur, säger Jenny Stockfors.

Och att få arbeta så nära en bibliotekarie tycker Catarina Krantz och Ann Persson är värdefullt. De lär av varandra.

— Det ger stor inspiration för båda parter. Nu ska vi på ­vidareutbildning tillsammans, om barns språkutveckling i ­Göteborg. Det har vi aldrig gjort förut — att olika professioner åker tillsammans så här. 

Förskolebibliotek

  • Finns nu på elva förskolor runt om i Lund.
  • Varje bibliotek får 6 000 kronor från Kulturrådet till böcker och inredning.
  • En barnbibliotekarie avsätter en timme i veckan för varje bibliotek. Vad tiden används till avgör förskolepersonal och barnbibliotekarie tillsammans.
  • Föräldrarna nås bland annat genom vernissage i biblioteket och att bibliotekarier medverkar på föräldramöten.

Läs vidare

biblioteksportalen.lund.se/web/arena/forskolebibliotek

ur Lärarförbundets Magasin