Läs senare

Bilden av skolan och läraryrket är varken svart eller vit

ReplikLärares problem ska inte sopas under mattan. Men det är viktigt att också lyfta fram allt det vi kan vara stolta över. Ska vi återerövra auktoriteten behöver vi till exempel tala om det ansvar skolan och lärarna tar för att ge alla elever en likvärdig utbildning, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i en replik på kritiken från Tankesmedjan Balans.

13 sep 2017

Om debattören

Peter Fredriksson

Generaldirektör Skolverket

Tankesmedjan Balans kritiserar mina uttalanden i en intervju i Lärarnas tidning. Jag vill därför klargöra vad jag menar. Debattörerna lyfter fram de problem som finns med arbetsbelastning och utbrändhet. Låt mig vara tydlig. Jag ser allvarligt på dessa problem. På Skolverket ska vi utifrån vårt ansvar göra allt vi kan för att bidra till bättre förutsättningar för lärare.

Skolverket har i flera rapporter lyft upp lärarnas arbetssituation. Senast i rapporten ”Attityder till skolan” som visar att varannan lärare är stressad, men också att nio av tio lärare upplever det som meningsfullt att gå till jobbet. Nästan lika många trivs i sin skola. Bilden av läraryrket och skolan är inte svart eller vit. Det finns skolor där lärare ges goda förutsättningar och det finns skolor där det inte fungerar. Problemen som debattörerna lyfter fram är viktiga och ska inte sopas under mattan, men samtidigt finns det fler perspektiv.

I de uttalanden som jag kritiseras för valde jag att fokusera på det fantastiska, viktiga och värdefulla arbete som lärare gör och på betydelsen av att lärare är stolta över det arbete de utför. Jag hade kunnat säga att arbetssituationen för många lärare är pressad, att många känner att förutsättningarna inte alltid är de bästa eller att nya arbetsuppgifter kommer till utan att lärare får det stöd de skulle behöva. Men jag valde alltså istället att tala om den stolthet jag tycker att lärare ska kunna känna och uttrycka. Efter 30 år i skolan vet jag att många, både lärare och rektorer, gör heroiska insatser varje dag.

Efter 30 år i skolan vet jag att många, både lärare och rektorer, gör heroiska insatser varje dag.

Under många år har vi hört andra röster. Budskapet har varit att svensk skola är dålig, att elever far illa och att lärare inte klarar av sitt jobb. Jag tror inte att det gynnar dem som jobbar i skolan. Om vi ska återerövra den auktoritet som skolan och lärare förtjänar, tror jag att vi först och främst ska tala om det ansvar skolan och lärarna tar för att ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning.

Jag vill fortfarande tro att ovanstående perspektiv är föga omstörtande. Jag tror att många håller med om vikten av att värna den respekt och stolthet läraryrket måste omgärdas av. Detta perspektiv utesluter dock inte på något vis en oro för läraryrkets minskade attraktionskraft eller en frustration över att lärare ska behöva känna att de inte vill eller kan vara kvar i yrket. Att lärarfacken lyfter fram problem är fullt begripligt.  Jag hade ingen annan avsikt i den kritiserade intervjun än att poängtera vikten av att hitta en balans mellan det vi kan vara stolta över och det som är problem.

Jag har träffat många lärare som vittnat om kompetensutvecklingsinsatser utan värde, om dyrbara satsningar som inte varit efterfrågade.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Att mer pengar inte självklart löser alla problem, vidhåller jag. Jag har träffat många lärare som vittnat om kompetensutvecklingsinsatser utan värde, om föreläsningar som inte har funnits i ett sammanhang och inte följts upp, om dyrbara satsningar som inte varit efterfrågade. Jag har säkert själv gjort mig skyldig till detta. Många lärare vittnar också om ständiga förändringar i en allt snabbare takt. Det behöver vi inte mer av.

Om mer pengar kan användas till något som är efterfrågat, som vilar på det vi vet ger önskvärd effekt och som långsiktigt kan stödja lärare i deras arbete med att ansvara för undervisningen, ja då är det bra. Från Skolverkets håll vill jag bidra till att lärare kan hitta den där balansen mellan krav och stöd och stabilitet och förändring som jag tror att skolan och lärarna så väl behöver. Jag hoppas på ett gott samarbete med lärare och lärarfacken i dessa frågor framöver.

ur Lärarförbundets Magasin