Läs senare

Nu blir det billigare att vara med i förbundet

Kongress 2018Nu blir det billigare för de flesta att vara med i Lärarförbundet. Men förbundsstyrelsen får inte använda medlemsavgifterna lika fritt som den hade velat.

av Daniel Persson
29 okt 2018
29 okt 2018

Lärarkongressen klubbade nya regler för medlemsavgifterna. Istället för dagens 14 olika inkomstbaserade nivåer ska medlemmarna betala 290 kronor i månaden oavsett lön, förutsatt att de arbetar 75 procent av heltid eller mer. Övriga får betala 150 kronor. Studenter, pensionärer och doktorander påverkas inte.

Kongressen gick längre i avgiftssänkningarna än vad förbundsstyrelsen hade föreslagit när det gäller nya lärare. För närvarande betalar den som går från studerande till arbetande 100 kronor det första året. Kongressen beslutade att låta införa en rabatt även för det andra yrkesverksamma året. Förändringen ska finansieras genom att alla som arbetar från 75 procent av heltid och uppåt får betala den högre avgiften istället för alla som arbetar från 76 procent, som ursprungsförslaget var.

De nya avgifterna beräknas inte påverka Lärarförbundets ekonomi i någon större utsträckning, även om runt 140.000 medlemmar får sänkt avgift medan bara cirka 20.000 betalar mer.

– Man tappar något i intäkter men beräknar att ta igen det till största delen med minskade administrativa kostnader eftersom det är enklare att hantera två nivåer än det tidigare systemet med många nivåer, säger Fredrik Blad, Nybro, som var ordförande i kongressens redaktionskommitté för rådslaget om ekonomi.

Intäkterna från medlemskap förväntas ligga runt 530 miljoner de närmaste åren. Förbundsstyrelsen ville kunna fördela pengarna fritt utan att på förhand behöva öronmärka dem för olika delar av verksamheten, som administration, avdelningar och förtroendevalda. ”Då omvärlden och vår egen organisation är i ständig förändring är det inte relevant för kongressen att fördela budgeten på olika områden som gjorts tidigare” skrev styrelsen i sitt förslag. Men det gick ombuden inte med på.

– Där fick förbundsstyrelsen backa. Pengarna man får in i medlemsavgifter ska kategoriseras under olika punkter där man har specificerat ungefär hur mycket som ska gå till varje område, säger Fredrik Blad.

Kongressen beslutade också att anslagen till förbundets avdelningar ska omfördelas. Yrkesverksamma och studerande medlemmar prioriteras framför pensionärer. ”Det är bland yrkesaktiva och studenter vi måste öka och därför bör anslagssystemet stimulera detta” skrev förbundsstyrelsen före kongressen. När de fasta anslagen minskar för i första hand avdelningar med många pensionärer så blir det samtidigt möjligt att söka extrapengar. I en sådan ansökan ska avdelningen beskriva hur medlen ska användas och vilka resultat som förväntas.

ur Lärarförbundets Magasin