Läs senare

Björklund: Effekterna av vår politik syns först på sikt

Enligt utbildningsminister Jan Björklund kan det dröja till Pisa 2018 innan man ser effekterna av regeringens utbildningsreformer.
Han vill att Skolsverige ifrågasätter elevens eget arbete och återinför katederundervisningen.

07 Dec 2010

En ny lärarutbildning och lärarlegitimation, ett stärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan, tidigare nationella prov och betyg, en skärpt skolinspektion…

Vid en presskonferens och med en bild på en oljetanker som illustration presenterade Jan Björklund sin syn på de svenska Pisa-resultaten.

– Det vi ser är effekterna av 80- och 90-talens utbildningsreformer. Nu lägger vi om hela utbildningspolitiken 2011-12 men effekterna syns först på sikt. Det är högst sannolikt att vi kommer se fortsatt sjunkande resultat i nästa Pisa, sade han.

Han utnämnde det myckna egna arbetet i svenska klassrum till en trolig orsak till de sämre resultaten. Enligt honom fungerar eget arbete om eleven är ansvarstagande och motiverad, inte annars.

– Vi måste sätta igång en diskussion  om det inte är dags att återinföra mer av lärarledd traditionell katederundervisning i Sverige, sade Jan Björklund.

ur Lärarförbundets Magasin