Läs senare

Björklund: Att ta bort nationella prov är flum

Nationella provNästa år ska antalet nationella prov i gymnasiet halveras.
– Regeringen har en flummig inställning till kunskap, säger Jan Björklund (L).
Gymnasieminister Anna Ekström (S) tycker att Björklund förringar psykisk ohälsa bland elever.

27 dec 2017
Jan Björklund. Foto: Liberalerna

Liberalernas partiledare vill höja kraven på elever snarare än att sänka dem.

– Ska vi lyfta resultaten, vilket är helt avgörande för Sveriges framtid, går det inte utan att eleverna anstränger sig, säger Jan Björklund till TT.

– Det är klart att elever på högskoleförberedande program emellanåt känner en press. Det behöver inte vara dåligt. Att man har höga krav leder till att eleverna koncentrerar sig, lägger ner mer tid och dataspelen åt sidan.

Nationella prov i gymnasiet

  • I dag hålls sex nationella prov i svenska, engelska, matematik och i svenska i andraspråk – två prov i varje ämne. Från och med årsskiftet kommer nationellt prov endast vara obligatoriskt i den högsta, avslutande kursen i ämnet.
  • I högskoleförberedande program är det till exempel Engelska 6, medan det är Engelska 5 i yrkesprogram.
  • Rektorn på varje skola kan ta beslut om att hålla de tidigare nationella proven också, till exempel som ett stöd för betygsättning. Då kommer alla elever på den skolan behöva genomföra provet.

Fakta: Skolverket

Regeringen motiverar ändringen med att lärare är pressade och elever stressade.

Lärarna bör befrias från byråkratiska arbetsuppgifter, inte från viktiga inslag i undervisningen, anser Björklund. Han tycker att det är märkligt att vissa skolor ska kunna göra proven medan andra väljer bort dem.

– Vitsen med nationella prov är att alla gör dem, det är därför de kallas nationella.

Om en alliansregering tillträder nästa höst bedömer Björklund att beslutet kommer att rivas upp.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Ändringen kommer att minska lärarnas arbetsbörda, enligt Anna Ekström.

– Jan Björklund har en förmåga att kalla allt som han själv inte har kommit på för flum, säger hon.

Kraven sänks inte, däremot får lärare tid till sina elever, anser Ekström. Hon provoceras av att Jan Björklund ”förringar” att många gymnasieelever mår dåligt.

– Jag tycker självklart att elever ska lära sig mycket, det är det vi har gymnasiet till, men det är också fullt rimligt att de är lyckliga under sin gymnasietid.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin