Läs senare

Björklunds sex år får underkänt av lärarna

Lärarna sågar utbildningsministerns insatser efter sex år vid makten. Nästan var tredje sätter en nolla i betyg. Många är även kallsinniga till de senaste reformerna.

av Lotta Holmström
05 sep 2012
05 sep 2012
Björklunds sex år får underkänt av lärarna

Lärarnas tidning har undersökt vad lärarna tycker om Jan Björklund som utbildningsminister. Drygt 1 100 lärare har satt betyg på en skala mellan 0 och 5. I genomsnitt får Jan Björklund 1,5 i betyg av
lärarna.
29 procent ger honom ­betyget 0. Endast 1,5 procent ger betyget 5.

Lärarna har också värderat de senaste skolreformerna, och ger följande snittbetyg:

  • 2,7 till införandet av lärarlegitimation
  • 2,3 till betyg från åk 6
  • 2,2 till nya gymnasieskolan
  • 2,7 till nya betygsskalan
  • 2,4 till den nya lärarutbildningen.

— Jan Björklunds stil har definitivt inte varit bra för relationen med lärarkåren, säger statsvetaren Jenny Madestam som bland annat har forskat om politikers ledarstilar.

— Björklund har varit väldigt fokuserad på att genomdriva sina idéer och tankar, ibland utan att föra en dialog med dem som verkar i skolan.

Att lärarna känner sig överkörda tror hon kan få allvarliga konsekvenser.

— Risken är att de försöker hålla kvar en fot i det som har varit, säger hon.

Lärarna i undersökningen hade möjlighet att kommente-ra sin betygsättning av utbild-ningsministern. De mer positiva skriver att han har varit tydlig och lyckats lyfta fram skolfrågorna på den politiska agendan.

— Det är viktigt som politiker att visa på resultat, att det här har jag gjort, säger Jenny Madestam.

Lärarna har också svarat på frågan om hur deras arbetsvillkor förändrats sedan 2006.
59 procent anger att deras arbetssituation är sämre i dag.

»Jag får aldrig tid till att planera eller diskutera pedagogiska frågor med mina kolleger, det är bara administration, administration, administration och jakt på minuter i stället för kvalitet«, skriver en lärare.

— Regeringens förhoppning är väl att med lite tid så ska administrationen minska. Gör det inte det är det ohållbart. Det är ingen som kommer att vilja bli lärare om man ska bli ihjälstressad, säger Jenny Madestam.

Så gjorde vi

Lärarnas tidning skickade ut en mejlenkät till ett slumpmässigt och representativt urval medlemmar i Lärarförbundet. Frågorna rörde fem skolreformer, Jan Björklunds insatser som utbildningsminister samt lärarnas arbetssituation i dag jämfört med 2006, då Björklund tillträdde.
1 179 personer svarade på enkäten.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin