Läs senare

Björn Ranelids ilska mot Skolverkets nya kursplaner

kursplaner”En kollektiv intellektuell kollaps!” och ”Systematisk utrotning av bildning och kunskap!”. Så dundrar Björn Ranelid när Skolverket stryker Bibeln från nya kursplanen i religion.

av Hampus Hagman
25 okt 2019
25 okt 2019
Björn Ranelids ilska mot Skolverkets nya kursplaner
Björn Ranelid rasar mot Skolverkets förslag att plocka bort Bibeln som begrepp i kursplanen för religion. FOTO: Stina Stjernkvist/TT

Det har stormat kring Skolverkets nya kurs- och ämnesplaner. Senast efter upptäckten att Bibeln som begrepp lyfts ur kursplanen för högstadiet.

Nu ger sig författarprofilen och ex-läraren Björn Ranelid, 70, in i diskussionen. Ranelid som undervisade i drygt 14 år i främst svenska och filosofi, men även religionskunskap, innan författarskapet tog över.

– Tar man bort Bibeln som begrepp och kunskapskälla, tar man också bort vårt förhållande till etik och moral, rättslära och rättskunskap, vårt förhållande att förhålla sig till lögn och sanning, godhet och ondska. Det kan inte finnas en enda klok människa på Skolverket som vill ta bort Bibeln som begrepp och referens och korrelat, säger Ranelid till Lärarns tidning och fortsätter:

– Bibeln är en gigantisk gränslös referens i förhållande till etik, moral, filmer, sånger, litteratur, poesi, prosa, essä och estetik. Man förnekar en gigantisk massa som är liktydig med universum. Frågan om livets begynnelse och referensen till den. Ska man ta bort Big Bang ur undervisningen också?

Ranelid menar att det vore ”fullkomligt ofattbart” om inte Skolverket – likt de gjorde med antiken – kasserade den här ändringen i kursplanen.

Skolverkets läroplanschef Anna Westerholm försvarar den nya skrivelsen, och menar att det inte är aktuellt att backa på samma sätt som de gjorde med antiken.

– Bibeln kommer självklart inte att försvinna ur undervisningen. Skolverkets avsikt har varit att förtydliga betydelsen av undervisning om de centrala tankegångarna och berättelserna inom kristendomen och de övriga världsreligionerna. Vi vill understryka vikten av att undervisningen tar upp berättelser och centrala tankegångar inom dessa. Där ser vi att Bibeln har en självklar plats, säger hon till Lärarnas tidning.

Westerholm vill försöka lugna kritikerna och menar att det här snarare skulle stärka undervisningen om urkunder, där Bibeln har en ”självklar plats”.

– Vi minskar detaljeringsgraden och använder samlingsgrepp där vi skriver om urkunderna, men det vet alla religionslärare att här ingår Bibeln. I dag står det ”till exempel Bibeln”, vilket inte är en särskilt stark skrivning. Det försöker vi undvika, vad betyder ”till exempel”? Då har vi tyckt det varit bättre att använda samlingsbegreppet urkunderna.

Anna Westerholm.

I onsdags var sista dagen att komma med åsikter kring de reviderade kursplanerna. Nästa steg för Skolverket är att gå igenom alla synpunkterna och lämna in sitt förslag till regeringen i mitten av december.

– Vi kommer använda vårt inflytande att stoppa Skolverkets förslag om vi inte är nöjda med underlaget. Vi har från Liberalerna från första dagen kritiserat hanteringen av ämnet historia och förslaget om antiken. Även om Skolverket visserligen backat på just den punkten kvarstår problemet varför vi nu pressar regeringen på besked där vi vill se en reviderad timplan. Den frågan lyfter vi nu i riksdagen, säger Roger Haddad i en kommentar.

ur Lärarförbundets Magasin